BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadkowska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Działalność B+R w procesie stymulowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
Summary (R&D Works in the Process of Stimulating Business Innovation Activities)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 222-229, tab.,wykr.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Badania i rozwój (B+R), Stymulowanie innowacyjności, Przedsiębiorstwo
Research & Development (R+D), Stimulate innovations, Enterprises
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto problematykę prac badawczo-rozwojowych (B+R) i ich roli w stymulowaniu aktywności innowacyjnej podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę skierowano na dwa aspekty: 1. problem źródeł i struktury finansowania prac B+R w gospodarkach poszczególnych krajów europejskich oraz 2. znaczenie tego czynnika w globalnej ocenie innowacyjności. Podniesiono również problem możliwości rozwoju innowacyjnego tych podmiotów, które nie prowadzą wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej i nie zakupują wyników tych prac od podmiotów zewnętrznych(fragment tekstu)

This paper analyzes the problem of R&D works and its role in the process of stimulating business innovation activities - as the initial step into further research directed towards studying the role of R&D in the innovation process. In the second part of the paper, an attempt has been made to highlight the relationship between R&D intensity and the generał innovation performance. Example of particular European economics has been employed to underlinc the specificity of the aforementioned aspect. Special attention has been paid to the problem of innovative growth in case of those enterprises innovating without carrying out R&D works.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D.Lyon, G. Lumpkin, G. Dess: Enliancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategie Decision Making Process. "Journal of Management" 2000, nr 26, s. 1062-1063.
  2. R.Kochhar ,P.David:Institutional Investors and Firm Innovation :A test of Competing Hypotheses."Strategic Managemet Journal"1996,nr 17,s.73-84
  3. C.Prahalad,V.Ramaswamy:Przyszłość konkurencji.PWE,Warszawa 2005,s.143-148
  4. A. Arundel, C. Bordoy, M. Kanerva: Neglected Innovators-How do Innovative Firms that do not Perform form R&D Jnnovate?: Results of an Analysis of the Innobarometer 2007 Survey no. 215, 2008, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu