BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicki Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szwejkowska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Istota współpracy transgranicznej w północno-wschodnim regionie Polski
The Essence of Transborder Cooperation in the North-Eastern Part of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 242-249
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Region, Współpraca
Region, Cooperation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych czynników społeczno-gospodarczych determinujących współpracę transgraniczną w regionie Polski północno-wchodniej.(fragment tekstu)

Transborder cooperation is essential for overcoming structural problems of areas lying near the country's frontiers, caused by their distant location. The fact that a region lies near the country's border can be and often is the reason for its economic underdevelopment and civilisation backwardness, but it can also help the region to develop. The article discusses issues associated with the development of transborder cooperation in the structurally weak region of north-eastern Poland. Examples of govemment and non-government initiatives to support mutual relations between this part of Poland and the Russian Federation (Kalinigrad Oblast) and Belarus have been presented. Certain obstacles to the cooperation between border regions have also been listed, along with some activities aiming at eliminating or reducing the problems involved in transborder cooperation(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Pancer-Cybulska: Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unia Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym. Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 36-37
  2. M. Strzelczyń: Współpraca transgraniczna Polski i Niemiec. Materiał z konferencji Rola samorządności lokalnej w integracji europejskiej. Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, Polkowice, 14 września 1998.
  3. E. Tarczyńska: Współpraca transgraniczna jako szczególny przypadek współpracy międzynarodowej. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003,s.83-83.
  4. Ż.Pleskacz: Istota współpracy transgranicznej w ramach Euroregionów na granicy polsko-białoruskiej. W: K. Gomółka: Samorząd w Unii Europejskiej. Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2007, s. 28-36
  5. A. Mierosławska: Bariery rozwoju współpracy transgranicznej gmin na pograniczu wschodnim- IERiGŻ, Warszawa 2003, s. 7.
  6. A. Mierosławska: Poziom przedsiębiorczości w podregionach przygranicznych. W: K. Gomółka: Fundusze unijne a rozwój regionalny. Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2008, s. 42-43.
  7. B.BIałobrzeska,R. Kisiel: Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski. UWM, Olsztyn 2003, s.62-64
  8. B. Słowińska: Doświadczenia i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej na polskiej granicy Wschodniej (na przykładzie euroregionu "Pro Europa Yiadrina" i "Niemen"). W: K. Gomółka: Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny. Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2006, s. 36
  9. Ż. Plcskacz, W. Pleskacz: Wpływ funduszy unijnych na rozwój współpracy transgranicznej z Białorusią i Ukrainą. W: K. Gomółka: Fundusze unijne a rozwój regionalny. Wydawnictwo PWSZ w Elblągu- Elbląg 2008. s. 17.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu