BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Kowalewski Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Binsztok Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw - orientacja na procesy a wdrażanie mechanizmów organizacyjnego uczenia się z wykorzystaniem Business Process Intelligence (BPI) i Service Oriented Architecture (SOA)
Models of the Polish Companies Organizational Development - Process Management Versus the Implementation of Organizational Learning With the Application of Business Process Intelligence (Bpi) and Service Oriented Architecture (Soa)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 259-267, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Keyword
Uczenie się, Rozwój przedsiębiorstwa, Procesy biznesowe, Organizacja procesów biznesowych
Studying, Enterprise development, Business processes, Organization of business processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie wiedzy i komunikacji powinny służyć możliwości wdrażania rozwiązań organizacyjnych budujących potencjał przedsiębiorstw w kierunku uruchamiania mechanizmów organizacyjnego uczenia się. W pracy przedstawiono wyniki badań nad rozwojem organizacyjnym polskich przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy na tle możliwości wdrażania mechanizmów organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw. Wskazuje się, że rozwój organizacyjny przedsiębiorstw zorientowany na procesy zwiększa możliwości skonfigurowania architektoniki procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów klasy BI i SOA w kierunku budowy mechanizmów organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This article presents the research results of the Polish companies organizational development in the direction of process management and organizational learning. It is indicated that process management with the application of Business Process Intelligence (BPI) and Service Oriented Architecture (SOA) is used to enhance the organizational learning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bazewicz M., Collen A., Podstawy metodologiczne systemów ludzkiej aktywności i informatyki, PW, Wrocław 1995.
 2. Cieśliński W., Kowalewski M., Instrumenty wspomagające zarządzanie a procesowa orientacja przedsiębiorstw (POP) - doniesienie z badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 129, Poznań 2009.
 3. Cieśliński W., Perechuda K., Zarządzanie procesami - perspektywa tworzenia wartości, [w:] Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, red. Kazimierz Kozakiewicz, Wydawnictwo Kreos, Poznań 2008.
 4. Cieśliński W., Procesowa orientacja przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, UE, Wrocław 2009.
 5. Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów jako źródło sukcesu organizacji, [w:] Sukces organizacji: uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. R. Rutka, Wyd. UG, Sopot 2007.
 6. Findeisen W., Wielopoziomowe układy sterowania, PWN, Warszawa 1974.
 7. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2008.
 8. Łapiński Ł., Magazyn dla klientów IBM, 2009/4, http://www-05.ibm.com/pl.
 9. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001.
 10. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2007.
 11. Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, AE, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu