BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości
Production Organization and Economic Performance of Organic Farms of Different Size Groups
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 41-52, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Organizacja procesów produkcyjnych, Gospodarstwa rolne, Ekologia, Produkcja rolna
Organization of production processes, Arable farm, Ecology, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena wpływu organizacji produkcji na wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych różnych grup wielkości na podstawie badań empirycznych gospodarstw ekologicznych w Polsce, objętych rachunkowością rolną w systemie FADN od 2004 roku. W próbie Polskiego FADN są certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, których liczba z roku na rok zwiększa się. (fragment tekstu)

The paper presents the impact of production organization on economic performance of organic farms of different size groups. With an increase in farms' size, their profitability measured by the level of income per unit area of agricultural land deteriorates. This results mainly from the organization of crop production, namely undertaking labor-intensive crops of vegetables, fruits and potatoes, primarily in smaller farms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GORAJ L., MAŃKO S., 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
  2. KOMOROWSKA D., 2011: Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Polityka Ekonomiczna, nr 166, Wrocław, s. 312-322.
  3. NACHTMAN G., ŻEKAŁO M., 2011: Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. RUNOWSKI H., 2009: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 197-210.
  5. TYBURSKI J., ŻAKOWSKA-BIEMANS S., 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. ZEGAR J., 2009: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym: Raport końcowy. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 175 (10), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu