BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gheribi Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004-2008
Consumption of Fruit and Vegetable in Polish Households in the Period of 2004-2008
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 67-77, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Konsumpcja żywności, Badania konsumenckie, Owoce, Warzywa, Gospodarstwa domowe
Food consumption, Consumer research, Fruit, Vegetables, Households
Note
summ.
Abstract
Owoce i warzywa są bardzo ważnymi produktami, które powinny być spożywane codziennie. Należą one do grup produktów spożywczych, które charakteryzują się niską kalorycznością, bogactwem węglowodanów w tym włókna pokarmowego oraz składników mineralnych i witamin, które regulują prawidłowe procesy przemiany materii zachodzące w organizmie człowieka, ale również chronią przed stresem oksydacyjnym. Owoce i warzywa są również źródłem cennych dla zdrowia związków roślinnych o cechach podobnych do witamin, które nazywane są fitaminami, ponieważ pochodzą tylko z roślin i, podobnie jak witaminy, nie są syntetyzowane przez organizm człowieka i muszą być dostarczane z pożywieniem. Zalecenia żywieniowe Dietary Guidelines oraz DASH Eating Plan mówią, że codziennie powinniśmy spożywać 4-5 porcji warzyw i owoców dziennie. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o profilaktyce chorób cywilizacyjnych i o prawidłowym żywieniu. Celem niniejszej pracy było porównanie poziomu i struktury konsumpcji owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004-2008 na podstawie danych GUS. Struktura konsumpcji jest zdeterminowana preferencjami i możliwościami gospodarstw domowych, wyznaczonymi przez przychody oraz podaż [Chmielewska 2000]. Klasyfikacja stosowana przez GUS ukazuje preferencje konsumpcyjne w różnych przekrojach, takich jak: społeczno-ekonomiczny, terytorialny, demograficzny. Jednym z najważniejszych kryteriów jest przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, która z reguły łączy się z możliwościami finansowymi gospodarstwa domowego. (fragment tekstu)

The paper is an attempt to analyze the shape of consumption of fruit and vegetable in Polish households. The analysis bases on the GUS (Central Statistical Office in Poland) data concerning individual Polish household budgets. Fruit and vegetable consumption in Poland is still small and amounts at 3.59 kg of fruit per capita per month and at 10.51 kg of vegetables, including 5.27 kg of potatoes. Apples are by far the most commonly eaten fruits - 1.25 kg per capita per month. The growing interest in tropical and southern fruits has been observed. Research results indicate, that preferences for fruits and vegetables differ between the socio- economic groups. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn informacyjny 2008. Wyd. Agencja Rynku Rolnego, s. 39.
  2. CHMIELEWSKA B. 2000: Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie. Wyd. IERiGŻ, Warszawa, s. 84.
  3. KAŹMIERCZAK R. 2004: Spożycie warzyw i owoców w Polsce w latach 1993-2002. [w:] Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, (red.) K. Gutkowska, A. Brzozowska, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 220-225.
  4. ROSIAK E. 2006: Spożycie żywności w Polsce na tle Unii Europejskiej. Opracowanie na podstawie Food Balance Shetts. FAO.
  5. SEKUŁA W., FIGURSKA K., BARYSZ A., OŁTARZEWSKI M. 2008: Wyniki monitoringu żywienia ludności w Polsce. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXV, 5/6, s. 371-395.
  6. SZNAJDER M., MOSKALIK B., WIELICKA A. 2005: Wpływ wieku na zwyczaje konsumentów w zakresie spożycia owoców i warzyw. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe VII (3), s. 173-178.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu