BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oppenauer Bartosz (Bank DNB NORD Polska SA)
Title
Alokacja kosztów na inwestycje w linie biznesowe jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
Investments in the Business Lines as a Tool of Supported Decision Making in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 101-112, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zarządzanie kosztami, Koszty w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji
Activity Based Costing (ABC), Costs management, Costs in companies, Decision making
Note
summ.
Abstract
W przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie udział kosztów osobowych do kosztów produkcyjnych jest stosunkowo niewielki, czyli koszt finalny produktu składa się w większości z kosztów materiałów, procesu produkcyjnego (maszyny) i transportu (logistyki), metoda podziału kosztów na linie biznesowe będzie skupiać się głównie na tych trzech obszarach, ponieważ są one kosztochłonne i najbardziej wpływają na rentowność danego obszaru. W przedsiębiorstwach usługowych, bądź to w bankach gdzie finalnym produktem jest usługa, np.: sprzątanie miasta lub udzielenie kredytu hipotecznego, główny obszar na którym należy się skoncentrować stanowią koszty osobowe (są to głównie wynagrodzenia specjalistów) oraz koszty informatyczne (licencje oraz systemy IT wspomagające powstawanie produktów finansowych). (fragment tekstu)

The article presents the legal and business recommendations concerning the allocation of costs to the business lines in the environment of a company providing financial services to the market. It presents the advantages of this method, which provides valuable business information to the board members. The process of achieving so called full "ABC" method is very complicated, and requires longer time. The "ABC" method complies approximately 80% of all processes (products) in the company. Until then, we can use a simplified method presented in the article, and basing on that, we can make conclusions and decisions aiming at the smooth development of the company. The presented model may be a good basis for further evolution and development of the concept of investments in the business lines. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. COKINGS G. 1996: Activity based costing management. Making it works. A manager's guide to implementation and sustaining an effect ABC system. IRWIN.
  2. Dyrektywa 2009/111/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 16 września 2009 r.
  3. KAPLAN R.S., COOPER R. 2002: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. LASOTA S. 2001: Rachunek kosztów działań ABC. [w:] Konferencja Kapitał 2001, http:// www.columbcontrolling. com/columb-controlling/controlling_w_teorii/artykuly/artykul15. htm.
  5. LESZCZYŃSKI Z. 2000: Projektowanie systemu informacyjnego rachunku kosztów działań "ABC" (Activity - Based - Costing), http://www.columb-controlling.com/columbcontrolling/ controlling_w_teorii/artykuly/artykul22_2.htm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu