BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali
Organizational Culture Characteristics of Polish Hospitals
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 30, s. 251-260, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Keyword
Kultura organizacyjna, Tożsamość przedsiębiorstwa, Szpitalnictwo
Organisational culture, Enterprise identity, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Abstract
W tym artykule przeprowadzono analizę kultur organizacyjnych szpitali opartą na modelach dychotomicznych kultury organizacyjnej. Pozwoliło to na identyfikację szczególnych cech kultur organizacyjnych publicznych szpitali w Polsce. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach grantu "Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach".(abstrakt oryginalny)

The article provides an analysis of organizational cultures of hospitals based on a dichotomous model of organizational culture. It has enabled identification of specific characteristics of organizational cultures in Polish public hospitals. The analysis is based on results of the research conducted under the grant of "Cultural determinants of organizational changes in Polish hospitals".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Harrison R., Understanding Your Organization Character, "Harvard Business Review" 1972, maj-czerwiec.
  2. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
  3. Rutka R., Czerska M., Wpływ kultury organizacyjnej na metody i narzędzia pełnienia ról kierowniczych, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, cz. 1, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002.
  4. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. Społeczno-kulturowe skutki zachowań, WN PWN, Warszawa 1999.
  5. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
  6. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, WN PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu