BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Walutowa strategia spekulacyjna "carry trade"
Currency Speculation Strategy "Carry Trade"
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 135-143, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek walutowy, Waluta, Rynki finansowe
Foreign Exchange (FX), Currencies, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie walutowej strategii spekulacyjnej "carry trade". Obecnie strategia ta jest bardzo popularna i wykorzystywana przez inwestorów z całego świata. Dokładny obraz tej strategii pozwoli zatem na lepsze zrozumienie charakteru i skali działalności spekulacyjnej uczestników międzynarodowego rynku walutowego. Celem szczegółowym artykułu jest przedstawienie dotychczasowych badań na temat zyskowności strategii spekulacyjnej "carry trade". (fragment tekstu)

The article describes and characterizes a currency speculation strategy "carry trade". This trading strategy complies borrowing money in a currency with low interest rates in order to purchase assets in a currency with higher interest rates. The article demonstrates that the investors' involvement in the "carry trade" strategy has an impact on the foreign exchange market. Moreover, it is shown that the "carry trade" generates high mean returns and its profitability violates the uncovered interest rate parity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BAILLIE R.T., CHANG S.S. 2011: Carry trades, momentum trading and the forward premium anomaly, Journal of Financial Markets, Vol. 14, pp. 441-464.
  2. Baza informacji finansowych, makroekonomicznych i statystycznych Reuters Datastream udostępniona na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  3. BRUNNERMEIER M., NAGEL S., PEDERSEN L. 2008: Carry Traders and Currency Crashes, National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 14473.
  4. CHISHOLM A. 2011: Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, 90-128.
  5. CLARIDA R., DAVIS J., PEDERSEN N. 2009: Currency carry trade regimes: Beyond the Fama regression, Journal of International Money and Finance, Vol. 28, pp. 1375-1389.
  6. DARVAS Z. 2009: Leveraged carry trade portfolios, Journal of Banking & Finance, No. 33, pp. 944-957.
  7. FONG W.M. 2010: A stochastic dominance analysis of yen carry trade, Journal of Banking & Finance, No. 34, pp. 1237-1246.
  8. GALATI G., HEATH A., MCGUIRE P. 2007: Evidence of carry trade activity, Bank for International Settlements Quarterly Review, September, pp. 27-41.
  9. NACEWSKI J., ZABIELSKI K. 2007: Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 25-27.
  10. SARNO L., TAYLOR M.P. 2002: The Economics of Exchange Rates, Cambridge University Press, London, pp. 5-17.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu