BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ebisch-Stenzel Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wdrożenie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem
Controlling Implementation as a Factor Influencing the Improvement in Business Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 156-166, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Systemy informatyczne, Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie
Computer system, Controlling, Enterprise management, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem skutecznych decyzji, opartych na rzetelnych danych i analizach. Podstawową komórką organizacji, odpowiedzialną za dostarczanie tych danych, a także za nadzór nad prawidłowością zachodzących procesów ekonomicznych, jest controlling. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego przygotowania na płaszczyźnie organizacyjnej oraz informatycznej. Z powodu szerokiego zasobu dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę controllingu konieczne jest jasne sprecyzowanie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Effective business management is related to the process of effective decision making, based on reliable data and analysis. Controlling is a crucial organization department responsible for supplying the data as well as for monitoring economic processes. The implementation of controlling system within business requires proper preparation regarding organizational and information issues. A wide range of available IT tools supporting controlling demands clear definition of the company needs and capabilities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chojnicka A., System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, [w:] M. Sierpińska, A. Kustra (red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wizja Press & IT, Warszawa 2007.
  2. Czakon W., Jakie są kryteria podziału przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności, [w:] Controlling w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczne narzędzia dla controllera, Grupa Wydawnicza Infor S.A., Warszawa 2007.
  3. Głuszkowski T., Excel na usługach controllingu (Wady i zalety aplikacji controllingowej w arkuszu), [w:] D. Sołtys (red.), Informatyczne wspomaganie controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  4. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2: Systemy business intelligence, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Jelonek D., Systemy informatyczne w komputerowym wspomaganiu biznesu, [w:] A. Nowicki (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  6. Kes Z., Informatyczne wspomaganie controllingu, [w:] A. Kardasz, Z. Kes (red.), Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  8. Sierocki R., Jakie są kryteria wyboru systemu informatycznego do budżetowania i controllingu, [w:] Controlling w pytaniach i odpowiedziach Praktyczne narzędzia dla controllera, Grupa Wydawni-cza Infor SA, Warszawa 2007.
  9. Szarska E., Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 6.12.2010, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu