BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Technologie informacyjne a kształt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Information Technologies and the Shape of Organizational Structure
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 329-340, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Keyword
Technologia informacyjna, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo
Information Technology (IT), Organisational structure, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie informacyjne przedstawiane są zwykle jako czynnik sprzyjający decentralizacji decyzji, spłaszczaniu hierarchii organizacyjnej i rozwojowi tymczasowych zespołów zadaniowych, a zatem czynnik umożliwiający przekształcanie się struktur organizacyjnych w kierunku form organicznych. Teza ta znajduje potwierdzenie w wynikach badań ankietowych autora. Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób, w jaki wdrożenie i stosowanie IT może oddziaływać na strukturę organizacyjną, dlatego przy uogólnianiu wyników należy zachować szczególną ostrożność. Przedstawiono wyniki badań ankietowych potwierdzających ogólne tendencje w zakresie wpływu IT na strukturę organizacyjną oraz ukazano cztery przypadki przedsiębiorstw, w których wystąpiły zmiany o kierunku przeciwnym, tj. gdzie wdrożenie IT spowodowało wzrost poziomu centralizacji lub standaryzacji. Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, technologie informacyjne, teoria kontyngencji.(abstrakt oryginalny)

Information technologies have been shown as a factor which fosters decentralization of decisions, flattering hierarchy and developing task forces within organizational structure, so results changing structures into more organic forms. This thesis was positively verified in the author's questionnaire findings, but is not the only one possible way in which the use of IT may impact organizational structure. The goal of the article is to present results of questionnaire findings mentioned above and the examples of four enterprises in which opposite changes were identified. The use of IT resulted in the increase of the level of centralization, standardization or formalization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 2. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
 3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 4. Duarte D., Snyder N., Mastering Virtual Teams. Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 5. Hall R.H., Organizations. Structures, Processes and Outcomes, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 6. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 7. Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004.
 8. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 9. Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and Environment, Irwin, Homewood 1967.
 10. Leavitt H.J., Top-Down. Why Hierarchies Are to Stay and How to Manage Them More Effectively, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2005.
 11. Lichtarski J.M., Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie, "Przegląd Organizacji" 2010 nr 1.
 12. Majchrzak J., Czynniki przeobrażeń strukturalnych w organizacjach gospodarczych, AE, Poznań 1987.
 13. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 14. Perrow Ch., A framework for the comparative analysis of organizations. "American Sociological Review" 1967 nr 32.
 15. Piotrowicz A., Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 11.
 16. Popper K., Logika odkrycia naukowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 17. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 18. Toffler A., Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 19. Woodward J., Industrial Organizations: Theory and Practice, Oxford University Press, London 1965.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu