BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heffner Krystian (Politechnika Opolska)
Title
Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim
The Local Potential Conducive to Investment in the Opole Region
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 142-166, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Inwestycje, Region
Investment, Region
Note
streszcz., summ.
Country
Region opolski
Opole region
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych badań w województwie opolskim dotyczące uwarunkowań lokalizacji inwestycji. Dokonana analiza obejmuje czynniki lokalizacji działalności gospodarczej wskazywane jako istotne zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez samorządy lokalne, które ostatecznie dają obraz potencjału lokalnego w zakresie inwestowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of studies conducted in Opole Voivodeship on the determinants of investment location. The analysis covers business location factors identified as important both by business and the local governments that eventually give a picture of the local capacity in the range of investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babuchowska K., Wpływ samorządu gminy na rozwój przedsiębiorczości, [w:] B. Plawgo (red.), Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, t. I, WSAP, Białystok 2005.
 2. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, PARP, Warszawa 2001.
 3. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 4. Heffner K., Konkurencyjność małych regionów w polityce regionalnej Polski po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn KPZK PAN, z. 233, Warszawa 2007, s. 258-273.
 5. Heffner K., Warunki inwestowania w województwie opolskim - ocena czynników lokalizacyjnych, [w:] R. Niedzielski (red.), Opolskie atrakcyjne dla inwestorów - atuty regionu, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2008, s. 82-97.
 6. Heffner K., Klemens B., Czynniki zachęcające i zniechęcające inwestorów do lokalizacji inwestycji w aglomeracji opolskiej, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XII, t. I, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, s. 110-129.
 7. Heffner K., Solga B., Struktura społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989-2008. Przegląd badań i analiz, [w:] K. Malik (red.), Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, Promedia, Opole 2009, s. 77-114.
 8. Huculak M., Przedsiębiorczość, [w:] B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w Małopolsce, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 46-50.
 9. Kania M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim w latach 1990-2005, Politechnika Opolska, Opole 2007.
 10. Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wydawnictwo AE, Katowice 2001.
 11. Korenik S., Szołek K. (red.), Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KPZK PAN, z. 214, Warszawa 2004.
 12. Heffner K. (red.), Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europej-skiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 212, Warszawa 2004.
 13. Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, t. 6, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 14. Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., Inwestycje zagra-niczne w województwie podkarpackim, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006.
 15. Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 16. Wstęp do diagnozy społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - ujęcie strategiczne, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Opole 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu