BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Snarski Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przegląd potencjalnych podatków i opłat nakładanych na banki w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego
Overview of Potential Taxes and Fees Imposed on Banks in the Face of the Global Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 43-55, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Podatki i opłaty, Banki, Kryzys gospodarczy
Taxes and fees, Banks, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest podjęcie próby przeglądu potencjalnych podatków i opłat, które mogłyby być nałożone na banki w celu zapewnienia stabilizacji finansowej tego sektora, a w konsekwencji unikania sytuacji kryzysowych. Metodą badawczą wykorzystaną do realizacji celu jest opis zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji instrumentów podatkowych oraz argumentów za i przeciw dodatkowym podatkom. W artykule wykorzystano również analizę potencjału podatkowego ważniejszych gospodarek w świecie, a także przedstawiono różne stanowiska wobec wprowadzenia możliwych zmian podatkowych. (fragment tekstu)

This paper aims the review the proposed taxes and fees that could be imposed on banks, presentation of the classification of such taxes and fees too. Apart them the paper includes the description of the objectives and the presentation of arguments for and against their introduction. There are proposals for the harmonization of taxation of banks in the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basel Committee on Banking Supervision, October 2011.
  2. Clemens Fuest, University of Oxford, Brussels Tax Forum, Taxation of the Financial Sector, March 28-29, 2011.
  3. Komisja Europejska, Crisis Management: Key Policy Issues, Bruksela 23.09.2010 r.
  4. Komisja Europejska IP/10/1298, Commission outlines vision for taxing the financial sector, Bruksela 07.10.2010 r.
  5. Komisja Europejska, Komunikat prasowy MEMO/11/640, Bruksela 28.09.2011 r.
  6. MARCINKOWSKA M., Materiały konferencyjne, Kudowa Zdrój 2011 r.
  7. NBP, Wybrane aspekty dodatkowego opodatkowania banków w kontekście debaty na forum Unii Europejskiej, Warszawa 15.10.2010 r.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu