BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golej Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane problemy controllingu innowacji
Chosen Problems of Innovation Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 199-208, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling, Innowacje, Innowacyjność, Procesy innowacyjne
Controlling, Innovations, Innovative character, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono próbę zdefiniowania controllingu innowacji. W tym celu zaprezentowano współczesne koncepcje zarządzania innowacjami. Wskazano również na problemy, jakie pojawiają się wraz z próbą zbudowania takiego systemu. Zaproponowano ogólny model systemu controllingu jako wsparcie zarządzania innowacjami, odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to define the controlling innovation. To this end, it presents contemporary concepts of innovation management. It also identifies the problems that arise with the attempt to build such a system. The paper proposes a general model of controlling system as a management proposal to support the innovation corresponding to the identified needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cunha M., Gomes J.F.S., Order and disorder in product innovation models, "Creativity and Innovation Management" 2003, vol. 12, no. 3.
 2. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gaynor G.H., Innovation by Design. What It Takes to Keep Your Company on the Cutting Edge, American Management Association, New York 2002.
 4. Habr J., Veprek J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 5. Haffer M., Haffer R., Zarządzanie procesami innowacyjnymi przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 6. Hahn D., Hungenberg H., PuK. Planung und Kontrolle, Wertorientierte Controllingkonzepte, 6 Auflage, Verlag Gabler, Wiesbaden 2001. Lichtarski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przed-siębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 7. Roberts E.B., Generating Technological Innovation, Oxford University Press, New York 1987.
 8. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
 9. Sierpińska M., Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Senge P.M., Piąta dyscyplina - teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 11. Vollmuth H.R., Controlling planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu