BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniuk Małgorzata
Title
Rola opinii publicznej w wystąpieniach posłów VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
The Role of Public Opinion in the Speeches By Deputies to the Republic of Poland's Parliament of the Sixth-Term
Source
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 333-360
Keyword
Politycy, Opinia publiczna, Parlament
Politicians, Public opinion, Parliament
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wystąpień poselskich w VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy roli, jaką odgrywa w nich powoływanie się na opinię publiczną. Należy zauważyć, iż posłowie, odwołując się do przekonań "większości" czy "wielu ludzi" popierających jakąś opinię, czy rozwiązanie, sami tę opinię po części kształtują, należąc do kategorii jej kreatorów. (fragment tekstu)

Deputies to the Sixth-Term Sejm [Parliament] (belonging to all the political parties) invoked public opinion in their speeches. In terms of percentage these cases are not very numerous - barely 2.4%, but it should be observed that the deputies frequently speaking in the parliamentary forum referred to public opinion more than once in a single speech. No significant difference in the frequencies of such references was found between the ruling coalition deputies and the opposition ones. Public opinion is treated as an important force that should not be disregarded not only during the election time but also after the elections when some parties strive to retain power while others to take it over. There were cases in which the government abandoned the planned legislative changes for fear of the reaction of public opinion. When referring to public opinion, the deputies play the roles of a tribune, analyst and trustee of the public interest. In the name of public opinion they ask questions and demand explanations; they present the public opinion's position that will serve as a reinforcement of a deputy's argument or enable criticism of solutions offered by others; they point to public opinion as a party to the process of making decisions serving the common good. It follows from the analyzed research material that when invoking public opinion the deputies use their intuitions about its position on a particular matter more often than opinion-polling results. If public opinion survey results are cited, most frequently these are opinion polls conducted by the CBOS (Public Opinion Research Center) and TNS OBOP (Center for Public Opinion Research).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011, s. 440.
  2. E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań-Wrocław 2002, s. 23-24.
  3. S. Nowotny, [hasło] Opinia publiczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, s. 18.
  4. A. Sułek, Socjologia a badania opinii publicznej, "Przegląd Socjologiczny" 1996, t. 65, s. 47.
  5. J. Wróblewski, Opinia publiczna a polityka prawa. Wybrane zagadnienia teoretyczne, [w:] Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, red. B. Hołyst, Warszawa 1981, s. 26-33.
Cited by
Show
ISSN
1731-6375
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.333
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu