BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemanowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Preferencje polskich konsumentów na rynku przetworów mleczarskich w latach 2004-2008
Preferences of Polish Consumer on Dairy Market in 2004-2008
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 93-106, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Preferencje konsumenta, Rynek mleka, Rynek przetworów mlecznych
Consumer preferences, Milk market, Dairy market
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące we wzorcach zachowań konsumentów żywności stanowią istotną podstawę decyzyjną przy kształtowaniu polityki segmentacyjnej przedsiębiorstw. Coraz większego znaczenia nabiera wybór segmentów docelowych w oparciu o kryteria behawiorystyczne, związane z docieraniem do nisz rynkowych. Ocena preferencji nabywczych powinna stanowić główną przesłankę decyzyjną dla przedsiębiorstw podejmujących efektywne działania segmentacyjne i związane z kreowaniem strategii marki. Potrzeba budowania więzi z marką jest coraz częściej zauważana na rynku żywnościowym, z uwagi na wysoki poziom jego nasycenia i konkurencyjność cenową. Coraz większego znaczenia w diagnozowaniu problematyki związanej z tworzeniem i oceną strategii marki, nabierają wyniki badań konsumenckich o charakterze jednoźródłowym (Target Group Index). Celem artykułu jest określenie wyznaczników i przeprowadzenie oceny rozkładu preferencji konsumenckich na rynku przetworów mleczarskich w Polsce. (fragment tekstu)

The article describes the determinants and the results of estimation of changes in preferences on dairy market in Poland. Determinants of consumer behavior, results of behavioral segmentation and positioning of strong brands are presented. Evaluation of consumers preferences was made upon the results of single sources research (Target Group Index). It was carried out that on the luxury dairy market loyalty is relatively higher than on cheap dairy market which demonstrates the change of loyalty level in connection with market sector and product character. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BAZARNIK J., GRABIŃSKI T,. KĄCIAK E., MYNARSKI S., SAGAN A., 1992: Badania marketingowe. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków.
  2. Budżety Gospodarstw Domowych w 2008, 2009: Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
  3. GŁOWACKI R., 1987: Przedsiębiorstwo na rynku, wyd. 3. PWE, Warszawa.
  4. SMG/KRC , 2009: A Millward Brown Company. Warszawa.
  5. SZWACKA-SALMONOWICZ J., 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. SZWACKA J., 2006: Determinants of differentiations marketing strategies of food industries companies in Poland. 2nd International Conference. Izmir, Turkey.
  7. SZWACKA J., CHUDZIAN J., 2007: Lojalność jako determinanta silnej marki na rynku przetworów mleczarskich, [w:] Makarski S. (red.) Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  8. ŚWIĘTOCHOWSKA M., 1988: Psychologiczne czynniki kształtujące popyt i spożycie żywności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu