BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce
Condition and Prospects for Development of Outsourcing in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 149-158, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Outsourcing, Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje międzynarodowe, Konkurencyjność międzynarodowa
Outsourcing, Investing attractiveness, International investment, International competitiveness
Note
summ.
Abstract
Polski rynek outsourcingu znacząco różni się od światowego, a szczególnie tego w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. Podstawową różnicę stanowi zakres stosowania. W krajach rozwiniętych wyodrębniane są nie tylko funkcje uboczne, ale również te o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstw. Popularne wśród tych firm jest powierzanie dostawcom usług procesów biznesowych (BPO) oraz obszarów działalności kluczowych dla organizacji1. Głównym celem artykułu było przedstawienie kierunków rozwoju outsourcingu w Polsce na tle szans i zagrożeń w regionie. (fragment tekstu)

Outsourcing is one of the key management concepts in the modern world. It is used as a tool to improve business efficiency. The development of concepts in different countries is not the same. Poland in order to maintain a high level of outsourcing services must focus on improving its investment attractiveness, in three areas: support for foreign investors, education-oriented business practices and international promotion. The hypothesis concerning the importance of cost factor in the application of outsourcing has been verified positively, indicating its important function in shaping the business efficiency. This relationship indicated that 94% of enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BOGUSZEWICZ T., Polski outsourcing wart ponad 4 mld zł, Rzeczpospolita 2011, nr 133, s. B8.
  2. KŁOS M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. KOPCZYŃSKI T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2010.
  4. GOUNELLE P., LHERMITTE M., Reinventing European Growth, Ernst&Young European Attractiveness Survey, EYGM Limited, 2009.
  5. PIĘTA J., Centra usług biznesowych - dlaczego Polska wygrywa w rywalizacji?, 2010, http:// hrblog.infopraca.pl/2010/12.
  6. Raport SourcingLine, "Top Outsourcing Countries", 2010.
  7. Raport Tholonos, "Top 10 Emerging Outsourcing Cities Ranking", 2009.
  8. Raport: Wykorzystaj outsourcing lepiej od konkurencji, Seria: Nowe trendy zarządzania, "Harvard Buissness Review" 2007.
  9. Raport: Wzrost ryzyka na światowej mapie usług dla biznesu. Szansa dla Polski, www.LinkLeaders.pl
  10. STEFANIAK P., Polska nadal atrakcyjna jako miejsce do inwestowania, wnp.pl, czerwiec 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu