BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraska Ewa (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu świętokrzyskiego
Role of Human Capital for Świętokrzyskie Voivodeship Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 254-263, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Kapitał ludzki, Rozwój regionalny, Kapitał społeczny
Human capital, Regional development, Social capital
Note
streszcz., summ.
Country
Region świętokrzyski
Abstract
We współczesnych procesach rozwoju regionalnego coraz większą rolę przypisuje się kapitałowi ludzkiemu. W artykule zaprezentowano stan kapitału ludzkiego i jego jakość w woj. świętokrzyskim. Stwierdzono, że niska jakość kapitału ludzkiego w regionie świętokrzyskim nie pozwala na osiągnięcie wysokiego wskaźnika PKB per capita oraz wysokiego wskaźnika przedsiębiorczości. Następnie porównano jakość kapitału ludzkiego z wartością produktu krajowego brutto per capita. (abstrakt oryginalny)

In modern processes of regional development an increasing role is allocated to human capital. The article presents the state of human capital and its quality in Świetokrzyskie Voivodeship. Low quality of human capital in this region does not help to achieve high gross domestic product per capita and a high entrepreneurship rate. Next the article compares the quality of human capital with the value of GDP per capita. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo AE, Poznań 1993.
 2. Bezrobotni według zawodów i specjalności w 2003 roku, Województwo Świętokrzyskie, WUP, Kielce 2004.
 3. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008.
 4. Giza-Poleszuk A., Marody M., Kapitał ludzki i systemowy, [w:] A. Giza-Poleszuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 5. http://www.stat.gov.pl.
 6. Karońska E. (red.), Informator dla kandydatów na studia 2010/2011, PŚK, Kielce 2010.
 7. Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki: wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Świę-tokrzyskiej, Kielce 2007.
 8. Lipski E., Problemy, pytania i wątpliwości z warsztatu ekonomisty, PWE, Warszawa 1981.
 9. Mathur V.K., Human capital-based strategy for regional economic development, "Economic Development Quarterly", August 1999, no. 3.
 10. Piazza-Georgi B., The role of human and social capital in growth: Extending our understanding, "Cambridge Journal of Economics" 2002, no. 26.
 11. Rychard A. (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000.
 12. Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu