BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prymon Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Problemy wdrażania rachunkowości rolniczej na Dolnym Śląsku
Implementation Issues of Agricultural Accounting in Lower Silesia
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 92, s. 103-114, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość rolna, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Agricultural accountancy, Arable farm, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Celem badań było określenie zapotrzebowania na informacje pochodzące z rachunkowości w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz zbadanie wiedzy rolników na temat prowadzenia rachunkowości w rolnictwie i wpływie szkoleń prowadzonych przez ośrodki doradztwa rolniczego na decyzje podejmowane przez rolników na terenie Dolnego Śląska. (fragment tekstu)

Expressing current problems of implementing is a purpose of the article accountings in agriculture. Findings were described conducted in an individual arable farms on the Lower Silesia. Keeping the accounts in the farming can be necessary in the prospect of introducing the income tax in the agriculture. The fact that farmers don't notice the benefit from keeping the accounts is the most considerable problem. They think that the bookkeeping is troublesome and timeconsuming not to say unnecessary. Not noticing the benefit from the bookkeeping concerns smallholdings mainly. Consumed in field farmers aren't often a hard work to conduct getting up of additional documentation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. DZIEMIANOWICZ R.I., PRZYGODZKA R., 2006: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
  2. GORAJ L., MAŃKO S., SASS R., WYSZKOWSKA Z., 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa.
  3. KONDRASZUK T., 2008: Rachunkowość zarządcza w rolnictwie w dobie globalizacji. [w:] Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 14.
  4. WASILEWSKI M., GRUZIEL K., 2007: Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62.
  5. WYSZKOWSKA Z., 2005: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1085.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu