BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Title
Aspekty współdziałania i lobbingu grup i organizacji w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej
Aspects of Cooperation and Lobbying Groups and Organizations in the Context of Common Agricultural Policy Changes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 41-58, bibliogr. 45 poz.
Keyword
Lobbing, Wspólna Polityka Rolna, Współdziałanie przedsiębiorstw, Produkcja rolna
Lobbying, Common Agricultural Policy (CAP), Cooperation of enterprises, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Mechanizmy kształtowania polityki, w tym rolnej, znajdują miejsce zarówno w teorii polityki gospodarczej, jak w teorii ekonomii. W niniejszym artykule skupiono uwagę na okolicznościach ("warunkach"), w których politykę kształtują różne grupy społeczne (normatywna polityka gospodarcza), organizujące swoje lobbies czy grupy interesów, związki, partie na rynku rolnym. Celem badań było potwierdzenie istnienia i znaczenia "anonimowej" funkcji dobrobytu społecznego, która przybiera realne kształty w działaniu wspomnianych grup społecznych, realizujących swoje cele. Przyjęty cel badań, bazując na teorii normatywnej, umożliwiał przeprowadzenie swoistej "debaty" nad angażowaniem się producentów (grup, organizacji), nie tylko państwa, w kształtowanie polityki gospodarczej. "Niesprawności" rynków rolnych angażują państwo do "interwencji" na szczeblu mikro- i makroekonomicznym. Działania państwa mają służyć poprawie funkcjonowania rynku. Czasami jednak zadania te przejmują grupy społeczne. W artykule odniesiono się do przykładowych ich działań w Polsce i za granicą. Sferę zainteresowań badawczych poszerzono o charakterystykę uwarunkowań prawnych tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce przed wejściem i po wejściu do Unii Europejskiej, a także skutki w zakresie organizacji producentów na różnych rynkach rolnych. (fragment tekstu)

The article focuses on the possibilities of shaping economic policy (CAP) by groups and farmers' organizations. Review of literature and examples of Polish and foreign influence is confirmed by the occurrence situation of groups, associations, international organizations, the agricultural markets. Views of those representing institutions affecting agriculture (Ministry, Agencies, cooperative associations) confirm that the right is one of the fundamental problems to be solved by social groups and political lobbies centered around them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACOCELLA N. 2002: Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa.
 2. ARDANOWSKI K.: Reforma WPR i jej skutki dla Polski. [w:]
 3. http://www.wir.org.pl/raporty/reforma_wpr.htm; z 15.09.2010 r.
 4. BERNARD T., SPIELMAN D.J.: Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia International Food Policy Research Institute, P.O. Box 5689, Addis Abeba, Ethiopia, Food Policy, Vol. 34, Issue 1, February 2009.
 5. BOGUTA W. 2008: Działalność gospodarcza i lobbystyczna grup producentów rolnych w 15 państwach starej Unii Europejskie - wnioski dla Polski. [w:] Grupy producentów rolnych szansą rozwoju polskiego rolnictwa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska 17 lipca 2007 r. Wydawnictwo Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 6. BOJAR W. 2010: Problemy koopetycji producentów i hodowców bydła oraz trzody chlewnej w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 4.
 7. DASZKIEWICZ A. 2008: Razem na rynek. [w:] Portal Farmer.pl.
 8. DZIĘGIELEWSKA M. 2007: Nowe wyzwania dla grup producenckich. [w:] Portal Farmer.pl.
 9. JABŁOŃSKA L., ŚWIĘCKA J. 1998: Rola organizacji producenckich w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących sektora owoców i warzyw. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
 10. JASIECKI K.: Lobbing jako narzędzie biznesu. [w:] http://www.cebi.pl/texty/lobbing.doc.
 11. JASIECKI K., MOLĘDA-ZDZIECH M., KURCZEWSKA M. 2006: Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 12. KAGAN A. 2006: W grupie lepiej. [w:] Portal Farmer.pl.
 13. KAJA J. 2007: Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Kto lubi działać w grupie? [w:] Portal Farmer.pl.
 15. Komisja uruchamia rejestr lobbystów: pora się zarejestrować! [w:] http://wiadomosci.ngo.pl/x/358373.
 16. KWAŚNICKI W. 2010: Subsydiowanie rolnictwa - spojrzenie liberała. Wieś i Doradztwo, Nr 1-2(61-62).
 17. Narodowy Program tworzenia i rozwoju struktur gospodarczych rolników. [w:] Portal Farmer.pl.
 18. MAKOWSKI G.: Czy ustawa o działalności lobbingowej sprzyja organizacjom pozarządowym? [w:] http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/131863.html.
 19. Lobbing w Unii Europejskiej. [w:] http://www.uw.olsztyn.pl/inte/lobbeuro.htm; z 10.07. 2011 r.
 20. ORTIZ J. 1999: The role of interest groups in agricultural policy design: Chile 1960-1988. Journal of International Development, Vol. 11, No 2.
 21. PAPPI1 F.U., HENNING CH.H.C.A. 1999: The organization of influence on the EC's common agricultural policy: A network approach European. Journal of Political Research, Vol. 36, Issue 2.
 22. Producenci owoców chętni do tworzenia grup. [w:] Portal Farmer.pl.
 23. ROCHE M.M., LE HERON R.B., JOHNSTON T. 1992: Farmers' interest groups and agricultural policy in New Zealand during the 1980s. Environment and Planning 24(12).
 24. SZUMSKI S. (red.) 2007: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 25. SZWED D. 2004: Lobbing rolniczy w Unii Europejskiej. [w:] http://www.bwle.most.org.pl; z 15.09.2011 r.
 26. Ustawa o działalności lobbingowej z dnia 7 lipca 2005 r. - Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.
 27. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.
 28. http://www.bwle.most.org.pl; z 15.09.2011 r.
 29. http://econpapers.repec.org/RePEc:wly:jintdv:v:11:y:1999:i:2:p:241-258; z 6.07.2011 r.
 30. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.00470/abstract; z 30.06.2011 r.
 31. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80353,5334580.html; z 2.06.2011 r.
 32. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/131863.html; z 10.07.2011 r.
 33. http://wiadomosci.ngo.pl/x/358373; z 12.07.2011 r.
 34. http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=CogecaHistory&lang=pl, z 6.07.2011 r.
 35. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/aktualnosci/narodowy-program-tworzenia-i-rozwoju-struktur-gospodarczych-rolnikow,29124,0.html; z 3.07.2011 r.
 36. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/artykuly/nowe-wyzwania-dla-grup-producenckich,3786,10.html; z 3.07.2011 r.
 37. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/kto-lubi-dzialac-w-grupie,29276.html; z 3.07.2011 r.
 38. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/producenci-owocow-chetni-do-tworzeniagrup, 29289.html; z 3.07.2011 r.
 39. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/razem-na-rynek,7689.html; z 3.07.2011 r.
 40. http://www.farmer.pl/biznes/organizacje/w-grupie-lepiej,967.html; z 3.07.2011 r.
 41. http://www.monitoring-legislacyjny.pl/pl/Ustawa_o_lobbingu/81; z 10.07.2011 r.
 42. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030691920800064X; z 30.06.2011 r.
 43. http://www.uw.olsztyn.pl/inte/lobbeuro.htm; z 10.07.2011 r.
 44. http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1201199357357&lang=eng#a2; z 30.06.2011 r.
 45. http://www.wir.org.pl/raporty/reforma_wpr.htm; z 15.09.2010 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu