BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koźmik Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu projektami
Management Accounting in Projects Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 359-368, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie, Zarządzanie projektem
Management accounting, Budgeting, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rachunkowość zarządcza spełnia w zarządzaniu przedsiębiorstwami wiele istotnych funkcji. Zarządzanie projektami jest realizowaniem tych funkcji w odniesieniu do projektu. W artykule przedstawiono trudności, jakie występują w funkcji planowania (przede wszystkim szacowania kosztów projektu), oraz metody analizowania realizacji wykonania budżetu projektu. Budżet projektu jest swoistym planem realizacji danego przedsięwzięcia. Analiza odchyleń i różnic wykonania pomiędzy tym, co zostało zaplanowane, a tym, jak zostało zrealizowane, dostarcza istotnych informacji zarządzającym projektami. Z punktu widzenia zarządzających nieodzowna jest znajomość tych metod oraz umiejętności ich wykorzystania.(abstrakt oryginalny)

Project management connects crucial enterprises' functions: planning, organizing, securing and managing resources to complete specific project's goals. One of many tasks of project management is costs' administration. This article shows how difficult costs' estimation could be. Additionally this paper confronts different methods of costs' control (control of budget's implementation).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kerzner H. Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
  2. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław 2004.
  3. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
  4. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK Guide 2000, Warszawa 2003.
  5. Kosieradzki W., Korzyści z metodyki project management w administracji rządowej, Konferencja "Projekt Management, Profesjonalizm", Jelenia Góra 2000.
  6. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Art-Tekst, Kraków 2001.
  7. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  8. Nita B., Budżetowanie operacyjne, [w:] E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  9. Pawlak M., Czynniki kosztów w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 5.
  10. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu