BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Leszek (Getin Holding SA)
Title
Zarządzanie ryzykiem banku w warunkach szybkiego wzrostu (na przykładzie Getin Noble Bank SA)
Risk Management in a Bank Under the Conditions of Fast Growth (on the Example of Getin Noble Bank SA)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 74-93, rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Entropia, Ryzyko, Banki, Zarządzanie ryzykiem
Entropy, Risk, Banks, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dotychczasowe regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem banku zakładają model zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym i inwestycyjnym oparty na posiadaniu odpowiedniego poziomu kapitałów własnych w stosownym procencie do aktywów ważonych ryzykiem. Takie podejście może się okazać niewystarczające, gdyż rosnące aktywa mogą generować wielokrotnie szybciej ryzyko zachwiania stabilności banku, niż wzrastający proporcjonalnie kapitał banku je ogranicza. Zaprezentowany model entropii banku MEB wskazuje na kluczową rolę identyfikacji czynników zmniejszających entropię: kapitał własny, kapitał ludzki i kapitał technologiczny oraz czynników zwiększających entropię: wzrost aktywów, wzrost płynności finansowej oraz wielkość zaangażowania banku w spekulacyjne transakcje finansowe. Działanie modelu entropii w warunkach szybkiego wzrostu zostało zaprezentowane na przykładzie Getin Noble Bank SA, dynamicznie rozwijającej się instytucji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

The existing regulations of banking risk management include the model of hedging credit and investment risks in a bank which relies on having an adequate own capital representing an appropriate percentage of risk-weighted assets. This approach may be quiteinsufficient, because the rising assets may generate a risk of upsetting the stability of a bank much quicker than proportionally increasing own capital will mitigate it.The presented MEB bank entropy model points to a key role of the identification of the significant factors decreasing entropy (own capital, human capital and technological capital) and factors increasing entropy (growing assets, growing liquidity and the volume of speculative transactions). The application of the bank entropy model under the conditions of rapid growth is illustrated by the example of Getin Noble Bank SA, a very rapidly growing banking group operating in Central and Eastern Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MTBiznes 2005.
 2. http://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf.
 3. http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/konsorcjum;bankow;obejmie;akcje;wschodniego;ban- ku; cukrownictwa.
 4. http://www.rp.pl/artykul/529713.html.
 5. Prospekt emisyjny Noble Bank SA, GPW w Warszawie, 2007. Wyniki pierwszego notowania Noble Bank SA na GPW, 2007, www.getin.pl.
 6. Raport bieżący nr 104/2004 Getin Holding SA, www.getin.pl.
 7. Raport bieżący nr 132/2005 Getin Holding, www.getin.pl.
 8. Raport bieżący nr 20/2010 Getin Noble Bank, www.getinnoblebank.pl.
 9. Raport bieżący nr 21/2010 Getin Holding, www.getin.pl.
 10. Raport bieżący nr 89/2009 Getin Noble Bank, www.getinnoblebank.pl.
 11. Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank za 1H 2020 r. opublikowane 15.08.2010, www.getinnoblebank.pl.
 12. Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank za rok 2009 r. opublikowane 08.03. 2010, www.getinnoblebank.pl.
 13. Strengthening the resilience of the banking sector, Basel Committee on Banking Supervision, December 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu