BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluz Piotr (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Title
Skutki wypadków drogowych
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 71-74
Keyword
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ruch drogowy, Wypadki komunikacyjne
Road traffic safety, Road traffic, Road accidents
Abstract
Pod względem liczby osób, które straciły życie w wyniku wypadków komunikacyjnych, Polska zajmuje pierwsze niechlubne miejsce wśród innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań autora są kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Mimo coraz większej świadomości wagi problemu, jaki stanowią wypadki drogowe, wciąż konieczne są kolejne działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach i poprawiające jakość życia polskiego społeczeństwa. Po już dokonanych zmianach w zakresie profilaktyki i pomocy poszkodowanym należy dokonać dalszych zmian, nowelizować system prawny, podejmować kolejne akcje społeczne, wdrażać znane i sprawdzone rozwiązania bądź szukać nowych środków poprawy bezpieczeństwa. Pilna zdaniem autora jest także potrzeba badań naukowych, których wyniki będą mogły poprawić tragiczne statystyki drogowe.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu