BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Levy Haim V. (NanoDerma Ltd.; Ben Gurion University, Israel)
Title
The Transformation of Basic Research into Commercial Value: Economics Aspects and Practical Issues
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2011, vol. 7, s. 4-15, wykr., tab., bibliogr. s. 14
Keyword
Badania podstawowe, Komercjalizacja, Innowacyjność gospodarki
Basic reserach, Commercialization, Innovation economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania podstawowe mogą być traktowane jako pierwszy krok w tworzeniu wiedzy lub procesu innowacji. Wiedza jest uznana współcześnie za najważniejszy czynnik w rozwoju krajowej gospodarki. Rządy pełnią zatem ważną rolę w zapewnianiu i dofinansowaniu badań podstawowych, których celem jest do tworzenie wiedzy w celu poprawy opieki społecznej. Badania podstawowe prowadzone są głównie na uniwersytetach, w dzisiejszych czasach, powinny one mieć wsparcie we wszystkich aspektach generacji i transferu wiedzy - od badań podstawowych (wynalazek) do innowacji i ostatecznie do komercjalizacji. Przekształcanie wiedzy i innowacji w wartość handlową zależy przede wszystkim od efektywnego transferu technologii przez organizacje transferu technologii. Uczelnie powinny dążyć do transferu technologii do sektora prywatnego w celu uzyskania korzyści z komercjalizacji ich innowacyjności. Jednak w sytuacji, gdy innowacja jest na wczesnym etapie, w konsekwencji też daleko jej do materializacji w postaci produktu, otrzymanie licencji dla przedsiębiorstw przemysłowych nie jest nierzadko możliwe. (abstrakt oryginalny)

Basic research may be considered as the first step in the knowledge generation or innovation process. Knowledge is probably recognized as the most important factor in the development of national economies. Governments therefore have a role in ensuring and subsidizing the basic science to generate knowledge aimed to improve social welfare. Since basic research is conducted mainly at universities nowadays, they should set to support all aspects of knowledge generation and transfer - from basic research (invention) to innovation and ultimately, to commercialization. The transformation of knowledge or innovation into commercial value depends primarily on efficient pathway(s) of technology transfer by universities' technology transfer organizations. Ideally, universities should seek to transfer technology to the private sector in order to capture the benefits of commercialization of their innovation. However, in circumstances where the innovation is at an early or premature stage, consequently far from materializing to a product, licensing to industrial enterprises is not (always) plausible, hence feasible alternatives should be sought. In this short review, we argue possible modi operandi to achieve these goals.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: R. Nelson, Economic Welfare and the Alloca The Rate and Direction of Inventive Activity (pp. 609-625). Princton: Princeton University Press.
 2. AUTM. (2005). U.S. Licensing Survey: FY 2004 - Survey Summary. Association of University Technology Managers.
 3. Biotechnology Industry Yearbook. (2010). Research and Markets: Biotechnology Industry 2010 Yearbook. FierceBiotech http://www.fiercebiotech.com/press-releases/research-and-markets-biotechnology-industry-2010-yearbook-top-biologics-b.
 4. Burrill & Company. (2011, July 5). Press Release. San Fransisco.
 5. Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma. Boston, Harvard Business School Press.
 6. DiMasi, J. A., Hansen, R. W., & Grabowski, H. G. (2003). The Price of Innovation: New Estimates of 'Drug Development. Journal of Health Economics , 22 (2), 151-185.
 7. EU Memo. (2010). Turning Europe into a true Innovation Union. EU Memo/10/473. Brussels .
 8. Greenwood, J. (2010). Biotech innovation and the role of public policy. In Ernst &. Young, Beyond Borders - Global Biotechnology Report 2010 (p. 21). EYGM Limited.
 9. JRC Reference Reports. (2007). Consequences, Opportunities and Challenges of Modern Biotechnology for Europe. Luxembourg: European Communities.
 10. Konde, C. J. (2002). The New Bioeconomy Industrial and Environmental Biotechnology. United Nations Conference on Trade and Development - Ad Hoc Expert Group Meeting. Geneva: United Nations.
 11. Levy, H. V. (2011). Biotechnology Spin-Offs - A Paradigm in the Transformation of scientific and technological innovation into economical value. Zarządzanie Finansami, Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością (pp. 735-743). Szczecin, Poland: Uniwersytet Szczeciński.
 12. Nelson, R. R. (1959). The Simple Economics of Basic Scientific Research. The Journal of Political Economy, 297-306.
 13. NIH Budget. (2011). http://www.nih.gov/about/budgct.htm
 14. OECD. (1997). The Evaluation of Scientific Research: Selected Experiences. Paris: OECD.
 15. OECD. (1996). The knowledge-based economies. Paris: OECD.
 16. OECD. (2009). The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. http://www.oecd.org/futures/bioeconomy/2030.
 17. Salter, A. J., & Martin, B. R. (2001). The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research: a Critical Review. Research Policy, 30 (3), 509-532.
 18. Scott, A., Steyn, G., Geuna, A., Stefano, B., & Steinmueller, E. (2001). The Economic Returns to Basic Research and the Benefits of University-Industry Relationships A literature review and update of findings. Brighton: Report for the Office of Science and Technology by SPRU - Science and Technology Policy Research.
 19. Sela, M. (2006). Path of Discovery of A Therapeutic Vaccine. Paths of Discovery (pp. 168-184). Pontificiae Aademiaea Scientifiarum Acta, 18.
 20. Silverstein, S. C., Garrison, H. H., & Heinig, S. J. (1995). A few basic economic facts about research in the medical and related life sciences. The FACEB Journal, Vol.9, 833-840.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu