BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce
Concentration Changes on Seed Market in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 28-40, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rolnictwo, Produkcja roślinna, Współczynnik Giniego
Agriculture, Crop production, Gini coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie stopnia koncentracji na polskim rynku nasiennym. Posłużono się wskaźnikami koncentracji CRn, HHI oraz Giniego. Analizą objęto okres 1994-2008. Stwierdzono, że konkurencja na rynku nasiennym wzrasta ze względu na rosnąca liczbę odmian w doborze, ale zmiany w koncentracji uwzględniające udziały odmian w rynku były małe. Poziom koncentracji polskiego rynku nasiennego według gatunków uwzględniający udziały poszczególnych hodowców także malał, ale w polskiej hodowli roślin zachodziły procesy koncentracji, które doprowadziły do dominacji pojedynczych firm w hodowli określonego gatunku. Wzrost konkurencji na rynku wiązał się więc z koncentracją i specjalizacją w polskiej hodowli roślin. Mimo to udział polskich firm w rynku malał ze względu na znaczne ograniczenie popytu na nasiona. (abstrakt oryginalny)

This paper presents results of estimates of concentration changes on Polish seed market in 19942008. Series of CR4, Herfindahl and Gini indices were employed to ascertain the level of concentration. The results gained shows that the concentration was significantly lower for important agricultural species such as wheat, barley and potato. For other crops concentration level do not decrease significantly in spite of that the number of varieties rose twice during last 15 years. The concentration of the breeders also lower significantly, but only in important agricultural species. In Polish breeding sector it was observed that it becoming be strongly concentrated in last years, with two dominating breeders groups. Though concentration in Polish breeding sector is much higher, the economic strength of the Polish breeders weakened because of limitation of certified seed use in Polish agriculture and competition of foreign breeders. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duczmal К. 2008: Jutro polskiego sektora nasiennego - przewidywane zmiany wraz z modelem naukowego wsparcia. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 2, s. 27-37.
 2. ETC Group 2008: Who Owns Nature? Corporate Power and the Final Frontier in the Cornmodification of Life. ETC Group 2008 [http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html] data dostępu: 14.06.2009.
 3. Fernandez-Cornejo J. 2004: The Seed Industry in U.S. Agriculture. Agriculture Information Bulletin, nr 786, USDA.
 4. Fernandez-Cornejo J. 2006: Biotechnology and Agriculture. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 2006 Edition (red. Wiebe К., Gollehon N.). Economic Information Bulletin, nr 16, USDA, July, s. 66-75.
 5. Fernandez-Cornejo J., Spielman D. 2002: Concentration, Market Power, and Cost Efficiency in the Corn Seed Industry. 2002 Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association. Long Beach, CA, July, s. 28-31 [http://sard.ruc.edu.cn/zengyinchu/files/ Kecheng/Agricultural Market and Distribution/Research Papers/ Concentration, Market Power, and Cost Efficiency in the Corn Seed Industry.pdf] data dostępu 14.06.2009.
 6. Marciniak К. 2008: Polska hodowla roślin w roku 2008. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 4, s. 14-16.
 7. Oehmke J., Wolf C. 2003: Measuring Concentration in the Biotechnology R&D Industry: Adjusting for Interfirm Transfer of Genetic Materials. AgBioForum, 6(3), s. 134-140.
 8. Podlaski S. 2008: Kierunki rozwoju światowego przemysłu nasiennego. Hodowla Roślin iNasiennictwo, nr 2, s. 20-26.
 9. Schimmelpfennig D., Pray C., Brennan M. 2004: The Impact of Seed Industry Concentration on Innovation: A Study of U.S. Biotech Market Leaders. Agricultural Economics 30 (2004), s. 157- 167. [http://www.econ.iastate.edu/ faculty/ langinier/teaching2005/ 615-fall2005/Hom4/schimmelp-fenning etal.pdf] data dostępu 14.06.2009.
 10. The World's Top 10 Seed Companies-2006. 2007: The World's Top 10 Seed Companies-2006 [http:/ /www.etcgroup.org/en/materials/publications.html? pubid=656], data dostępu: 16.06.2009.
 11. Wicki L. 2008: Wartość rynku nasion w Polsce a dochody hodowców. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, s. 457-462.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu