BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich
Parametric and Non-Parametric Methods Used to Measure Scale Efficiency of Dairy Cooperatives
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 97-106, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Spółdzielczość mleczarska, Funkcja Cobba-Douglasa, Efektywność produkcji
Data Envelopment Analysis (DEA), Cooperative creameries, Cobb-Douglas function, Production effectiveness
Note
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy nr N N112 064035
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę efektywności skali polskich spółdzielni mleczarskich w latach 2004-2006 z wykorzystaniem funkcji produkcji oraz metody Data Envelopment Analysis (DEA). Przeprowadzone badania na próbie 170 obiektów z zastosowaniem funkcji Cobba-Douglasa wskazały na występowanie rosnących korzyści skali w całym sektorze mleczarskim. Zastosowanie metody DEA potwierdziło, że większość badanych spółdzielni charakteryzowała się rosnącymi korzyściami skali produkcji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents parametric and non-parametric methods used to measure scale efficiency. As the parametric method the author applied Cobb-Douglas production function, and as the non-parametric - DEA method. The analysis based on 170 dairy cooperatives shows increasing returns to scale in the Polish dairy sector. This analysis confirmed earlier conclusions of literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski В., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa, s. 158.
 2. Coelli TJ., Prasada Rao D.S., O'Donnell C.J., Battese G. E. 1998: An introduction to efficiency and productivity analysis. New York, s. 172-175.
 3. Cooper W., Seiford L.M., Tone K. 2007: Data Envelopment Analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver Software. Second Edition. Springer, United States, s. 23.
 4. Guba W., 2000: Competitiveness of Polish Milk Processsing Industry During the Integration to the European Union - Analysis of Dynamic Comparative Advantages (Doctoral Dissertation). Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University, Goettingen, s. 11-12.
 5. Keat P.G., Young P.K.Y. 2003: Managerial economics. Prentice Hall, Upper SaddleRiver, s. 291, 293.
 6. Kowalski Z. 1992: Kategorie efektywności produkcji (w świetle teorii funkcji produkcji). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 18-23.
 7. Mercik J., Szmigiel C. 2007: Ekonometria. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 221, 216.
 8. Pijanowski E., Gaweł J. 1986: Zarys chemii i technologii mleczarstwa. PWRiL, Warszawa, tom III, s. 155.
 9. Pietrzak M. 2007: Korzyści skali w przemyśle mleczarskim w Polsce (na przykładzie sektora spółdzielczego). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, s. 110.
 10. Rogowski G. 1998: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo WSB, Poznań, s. 133-134.
 11. Thiele H.D. 2005: Future Structural Changes in the European Dairy Industry - Determinants and Forecasts. [W:] Poszerzony rynek mleczarski Unii Europejskiej 25: Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy (materiały z konferencji "Międzynarodowe Management Forum Mleko 2005". Ciechocinek 20-22 kwietnia, s. 9-12.
 12. Weindlmeier H. 2001: Structural change and internationalisation in the German dairy industry. [W:] Structural Change in the Dairy Sector. Bulletin of the International Dairy Federation, No 360, s. 23.
 13. Zhu J. 2003: Quantitative models for performance evaluation and benchmarking. Data Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver, s. 63.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu