BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Helta Mirosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek agencji nieruchomości rolnych w 2006 roku
Application of DEA Method to Compile the Efficiency Ranking of Agricultural Property Agency's Companies in 2006
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 107-111, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Gospodarstwa rolne, Agencje nieruchomości, Ranking gospodarstw rolnych
Data Envelopment Analysis (DEA), Arable farm, Estate agency, Ranking of agricultural holdings
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono ranking efektywności technicznej spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 r. Ranking opracowano dla 59 spółek ANR przy wykorzystaniu odmiany metody DEA - superefektywności DEA, stosując w badaniach miary efektywności zorientowane na nakłady oraz podejście zakładające zmienne efekty skali (VRS). Najwyższe pozycje w rankingu efektywności technicznej zajęty spółki: Hodowla Zarodowa Kietrz (big), Małopolska Hodowla Buraka Pastewnego (355,9%), Hodowla Roślin Ogrodniczych w Broniszach (202,4%). (abstrakt oryginalny)

This article presents the ranking of the technical efficiency of the Agricultural Property Agency's companies in 2006. Ranking was developed for the 59 APA's companies using a variety of DEA method - super efficiency of DEA, using an input-oriented measure of efficiency and the variable effects of scale (VRS). Model of company adopted for the calculation consisted one effect and four inputs. The effect in the model was y - total amount of sale returns and payments (thousand PLN). Inputs: Xj - costs of materials and energy (thousand PLN), x2 - value of fixed assets (thousand PLN) , xQ - gross wages (thousand PLN) , xR - agricultural area (hectares). The highest ranking positions: Hodowla Zarodowa Kietrz (big), Małopolska Hodowla Buraka Pastewnego (355.9%), Hodowla Roślin Ogrodniczych Bronisze (202.4%). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andersen P., Petersen N. 1993: A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis. ManagementScience, 39 (10), 1261-64.
  2. Baran J. 2007: Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA. RNR, seria G, t. 94, z. 1, s. 109-116.
  3. Baran J., Pietrzak M. 2007: Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 3, 15-19.
  4. Helta M., Switłyk M. 2004: Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista do pomiaru efektywności nawożenia mineralnego w gospodarce całkowitej Polski w latach 19762001. Prace Naukowe, nr 1015 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 277-282.
  5. Jarzębowski S. 2009: Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw młynarskich w Polsce i w Niemczech. Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa.
  6. Helta M., Switłyk M. 2007: Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2005 r. RNR, t. 93, z. 2, 80-87.
  7. Kulawik J. (red.). 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  8. Pasewicz W., i. in. 2009: Ocena kształcenia w publicznych uczelniach rolniczych w latach 20012005. Zag. Ek Roi., 1, 57-72.
  9. Ziółkowska J. 2008: Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych. Studia i Monografie, nr 140. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  10. [www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems]
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu