BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Jak ekonomiści patrzą na zasoby odnawialne?
Source
Aura, 2012, nr 6, s. 24-25, fot.
Keyword
Ekonomia, Zasoby naturalne odnawialne, Przyrost naturalny, Energia słoneczna, Rybołówstwo, Leśnictwo
Economics, Renewable natural resources, Birth rate, Solar energy, Fishery, Forestry
Abstract
Każdy wie, że zasób odnawialny - taki, jak np. łowisko w jakimś akwenie - może być eksploatowany w sposób trwały bądź nie. Można bowiem wykorzystywać go oszczędnie tak, by tyle samo dało się uzyskać w następnym okresie, a można i rabunkowo. W tym drugim przypadku chwilowo da się zarobić całkiem sporo, ale z czasem stanie się gorzej; jeśli dopuścimy do uszczuplenia zasobu, to w przyszłości nie będzie go przybywać w takiej samej ilości. Załóżmy więc, że zasób jest wykorzystywany w sposób trwały. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy pozyskujemy tyle, ile w danym czasie przyrasta. Przy tym przyrost należy traktować w kategoriach netto. A więc jeśli mówimy о łowisku, to przyrostem rocznym będzie to, co się urodzi, ale pomniejszone о to, co umrze albo w inny sposób zginie. Tak przecież rozumie się przyrost naturalny. Trwałe wykorzystanie zasobu oznacza więc eksploatację tylko przyrostu. Oczywiście chodzi о zachowanie bilansu: trwała eksploatacja nie oznacza odławiania zwierząt, które się właśnie urodziły, tylko takiej ich ilości, która odpowiada przyrostowi naturalnemu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu