BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zależności między przychodami ze sprzedaży a kosztami w spółdzielniach mleczarskich
Dependences between Sales Profits and Cost in Dairy Cooperatives
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 121-130, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Koszty, Spółdzielczość mleczarska, Analiza regresji, Przychody
Costs, Cooperative creameries, Regression analysis, Revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono analizę statystyczną kosztów w spółdzielniach mleczarskich. Wyodrębniono i dokonano identyfikacji zależności zachodzących pomiędzy różnymi grupami kosztów funkcjonowania spółdzielni mleczarskich oraz określono czynniki kosztowe mające wpływ na uzyskiwanie przychodów w poszczególnych spółdzielniach. Największy wpływ na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w spółdzielniach mleczarskich stosujących układ porównawczy rachunku zysków i strat miały: wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń w kosztach operacyjnych, koszty podatków i opłat oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The elaboration presents the statistical costs analysis in the dairy cooperatives. The aim of the elaboration is identify dependences between costs in diary cooperatives and sales profits. A generalized linear mix models (GLMM) is particular in mixed regressions models. It is an extension to the generalized linear model in which the linear predictor contains random effects in addition to the usual fixed effects. These random effects are usually assumed to have a normal distribution. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Breslow N.E., Clayton D.G. 1995: Approximate Inference in Generalized Linear Mixed Models. Journal of the American Statistical Association, no 88, New York, p. 9.,
  2. Brown H., Prescot R. 1999: Applied Mixed Models in Medicine. John Wiley & Sons, Inc., New York, p. 17.
  3. Croop B., Graf T. 2001: The history and role of dairy cooperatives. Mc Graw - Hill Book Company Inc., January.
  4. Naumiuk T. 1995: Elementy rachunku kosztów. Ewidencja. Rozliczanie. Kalkulacja. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ZG COSZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu