BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pater Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krzeptowski Jan (Tatrzański Park Narodowy)
Title
Realizacja zadań Tatrzańskiego Parku Narodowego przy wsparciu wolontariatu
Volunteer Help Tatra National Park
Source
Aura, 2012, nr 6, s. 14-18, fot., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Parki narodowe, Wolontariat, Źródła finansowania, Regulacje prawne
National parks, Volunteering, Source of financing, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Tatrzański Park Narodowy
Tatra National Park
Abstract
Pracujący od 2007 roku w Tatrzańskim Parku Narodowym wolontariusze wpisali się już w krajobraz Tatr. Pochodzą z całej Polski, ostatnio przeważają wśród nich kobiety. Średnia wieku waha się od 22 do 27 lat. W roku 2011 było ich 188. Pracę wolontariatu reguluje Ustawa о działalności pożytku publicznego i wolontariacie z roku 2003. (abstrakt oryginalny)

Volunteers working for Tatra National Park since 2007 have become a familiar sight. They come from all over Poland with women outnumbering men. The average age is between 22 to 27. The headcount reached 188 volunteers in 2011. Their work is regulated by Volunteer and Public Good Work Act of 2003. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Dobrzański, Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu. Komitet Nauk о Pracy i Polityce Społecznej PAN, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi." 2009, nr 1, s. 49.
 2. L. Lubczyński, Aktualna sytuacja parków narodowych w Polsce. Parki narodowe - ich funkcja w czasie i przestrzeni. Forum dyskusyjne, red. B.W. Wołoszyn i T. Postawa, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Trzebinia 1999.
 3. M. Maciuła, Ekonomiczny wolontariat, "Wolontariat" 2008, nr 1, s. 10-11.
 4. M. Michałowski, K. Zabierowski, Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Zakład Ochrony Przyrody PAN. PWN, Warszawa-Kraków 1978.
 5. S. Ziobrowski [bez tytułu], newsletter Stowarzyszenia Alumni, 2008, nr 3, s. 4. Dostępny on-line: http://photos.state.gov/libraries/poland/25171/alumnipdfs/kwartalnik-nr-3.pdf.
 6. Komunikat z badań BS/63/2011, CBOS, Warszawa 2011.
 7. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. о finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 8. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie. DzU 2003, nr 96, poz. 873.
 9. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. о promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU 2004, nr 99, poz. 1001.
 10. Ustawa z 15 lutego 1992 r. о podatku dochodowym od osób prawnych oraz о zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. DzU 1992, nr 21 poz. 86.
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 r. о podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU 1991, nr 80 poz. 350.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu