BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Czynniki determinujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem
Factors Determining Connections between Agricultural Enterprises and Their Environment
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 131-139, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Otoczenie rolnictwa, Zróżnicowanie przestrzenne
Arable farm, Agriculture environment, Spatial differentiation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono czynniki różnicujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Omówiono otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne gospodarstwa, mające wpływ na kontakty z otoczeniem. Badania przeprowadzono w 225 gospodarstwach o zróżnicowanych typach produkcyjnych i wielkości ekonomicznej. Stwierdzono różnice w regionie zależne od wykształcenia kierowników gospodarstw i zróżnicowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze factors determining connections between agricultural enterprises and their environment. The elements of the socio-economical environment were described in light of their influence on farm production and decision making process. The research was conducted on 225 farms characterized by different production type and economic size based on FADN database. Additionally the questionnaire based interviews were conducted. The paper argues that the strength of connections of farms with their environment increase while the education level of farm owners is increasing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierszewska G., Romanowska M. 1994: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 2. Gołębiewska B. 2000: Czynniki kształtujące dochód rolniczy w gospodarstwach o zróżnicowanym poziomie towarowości. RNR, seria G, t. 88, z. 2. Warszawa.
 3. Gołębiewska B. 2009: Efektywność wykorzystania nakładów materiałowych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanym stopniu powiązań z otoczeniem. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 73, Warszawa.
 4. Griffin R. 2005: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie II zmieniowne. PWN, Warszawa, s. 74.
 5. Grzelak A. 2004: Związki gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym w krajach UE - wnioski dla Polski. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, Poznań.
 6. Hatch MJ. 2002: Teoria organizacji. PWN, Warszawa, s. 77.
 7. Józwiak W., Kagan A. 2008: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 1. Warszawa.
 8. Kotler P. 2005: Marketing. Rebis, Poznań.
 9. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. 2000: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Wyd. Difin, Warszawa
 10. Steffen G., Born D. 1987: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 11. Tomczak R 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Wyd. SGH, Warszawa.
 12. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. FAPA, Warszawa.
 13. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. RNR, seria G, t. 94, z. 2., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu