BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nagórka Artur (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Problemy metodyczne doboru próby badawczej na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
The Methodological Problems with Choosing Research Sample on the Example of Food Processing Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 39-48, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Dobór próby badawczej, Przemysł rolno-spożywczy, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Spółki giełdowe
Selection of test methods, Agri-food industry, Agri-food company, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie fragmentu pracy i rozważań autorów dotyczących doboru próby badawczej w świetle postawionych zamierzeń poznawczych oraz rozstrzygnięcie czy podjęte badania powinny bazować na próbie podmiotów czy też ich populacji generalnej. Istotą natomiast podjętej problematyki jest wyjaśnienie - dlaczego spółki spożywcze notowane na GPW w Warszawie w dużej części szybko zmieniają właściciela, co o tym decyduje oraz jaka jest efektywność pozyskanego kapitału akcyjnego. (fragment tekstu)

One of the most important issues during scientific research is to define a proper sample for measurement and assessment. While the general sample is very large it is impossible to examine it entirely and various ways of selecting the sample are used. Secondly, the sample should be stable within the research period in order to ensure the comparability of results. The problem arises when the sample is different in number within the period due to the very nature of it. The authors deals with such set of circumstances when the sample varies in time, it is relatively small in size yet it is the total number of cases of such characteristics. The question arises how to treat this population in a scientific way. The article shows a number of doubts with a number of possible solutions of this case. Using the definitions from the different sources and comparing them to the case the authors come to the conclusion that despite an instability within the period and despite the relatively low number of cases within the sample it can be used for proper scientific research because of the nature of the scientific process and because it comprises the entire population. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BORKOWSKI B., DUDEK H., SZCZESNY W.: Ekonometria - wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2004.
  2. JÓŹWIAK J. PODGÓRSKI J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 2000.
  3. KLEPACKI B.: Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 1984 .
  4. LUSZNIEWICZ A.: Statystyka nie jest trudna. PWE, Warszawa 1986.
  5. SOBCZYK M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2001.
  6. STARZYŃSKA W.: Podstawy statystyki. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu