BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtyra Bożena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w zależności od udziału pasz z zakupu stosowanych w żywieniu krów
Comparison of Production and Economic Results of Farms which Specialize in Milk Production in Depending on Participation of Buying Feeds Using in Cow's Feeding
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 236-243, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Dochody rolnicze, Analiza statystyczna
Arable farm, Milk production, Farm household income, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badaniami objęto 158 gospodarstw utrzymujących krowy mleczne. Niska jakość gleb i duży udział trwałych łąk i pastwisk w strukturze użytków rolnych w badanych gospodarstwach powoduje ukierunkowanie na produkcję mleka. W celu uzyskania wysokiej rocznej produkcji mleka gospodarstwa niedobory pasz uzupełniały paszami z zakupu. Kupowano głównie mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające, śruty poekstrakcyjne, dodatki mineralne i paszowe oraz wysłodki suche. Mierniki sprawności ekonomicznej produkcji mleka osiągnęły najbardziej korzystne wielkości w gospodarstwach, w których pasze z zakupu stanowiły około 43%, tj. 501-800 zł na 1 krowę rocznie, przy średniej wydajności 5630 litrów mleka od krowy. (abstrakt oryginalny)

158 farms keeping milk cows were under the investigation. These farms are oriented towards milk production because a soil is of low quality and there are permanent meadows and pastures in these farms. In order to achieve high annual production of milk the farms bought feeds to satisfy the feed shortage. Complete feeds, complementary feeds, extracted expellers, mineral additives, feed additives and dried pulps were mainly bought. The most profitable value were measures of economic efficiency of milk production which were achieved in farms which bought annually about 43% of feed stuffs that is 501-800 PLN per one cow, when the average efficiency was 5630 liters per one cow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilik K. 1997: Ekonomiczna ocena różnych systemów wychowu cieliczek oraz mlecznego użytkowania krów o zróżnicowanej strukturze genetycznej. Roczniki Nauk Zootechnicznych, t. 24 z. 4, 283-297.
 2. Bittante G., Gallo L., Galeazzo N., Sontomosa R. 1991: Svezzamento prococedi vitelle da rimonto di razza Frisona; effetto sulle prestozioni di allevamento e sulla succesiva cariera produttiva e riprodu-tive. Zoot. Nutr. Anim., 17, 77-87.
 3. Horngren С.. Т., Foster G. 1991: Cost accounting, a managerial emphasis. Pretice Hall International Inc.
 4. Kraszewski J. 1994: Wpływ intensywności żywienia jałówek rasy czarno-białej i Simental na ich wzrost i późniejszą użytkowość mleczną. Rocz. Nauk. Zoot. Rozpr. hab., s. 51.
 5. Krzyżewski J. 1999: Żywienie bydła i produkcja paszy a opłacalność produkcji mleka wysokiej jakości. Zeszyty Nauk. PTZ, nr 41, 41-60.
 6. Lipińska H., Gajda J. 2006: Powierzchnia gospodarstw a baza paszowa i pogłowie bydła w specjalistycznych gospodarstwach mlecznych. Annates UMCS, sec. E, 61, 225-236.
 7. Maszczak Т. 1997: O informacyjnej funkcji rachunku kosztów. [W:] Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. AE, Wrocław.
 8. Okularczyk S., Borecka A. 2003: Ekonomiczne progi ekstensyfikacji produkcji zwierzęcej. Tech. Rok, nr 6, 34-35.
 9. Okularczyk S., Brzazgacz M. 1994: Ekonomika produkcji mleka. Biul Inf. iZ, 3, 95-108.
 10. Ostoja-Solecki J., Blicharski P. 1998: Kilka uwag dotyczących żywienia krów. Przegląd Hodowlany, nr 8, 3-4.
 11. Ostrowski R., Strzetelski J., Osięgłowski S. 2000: Najtańsza stołówka dla krów mlecznych (pastwisko). Agrochemia, nr 12, 13-15.
 12. Pokopowicz J. 1997: Wybrane zagadnienia produkcyjne i ekonomiczne nawożenia oraz użytkowania łąk i pastwisk. Materiały Seminaryjne Inst. Melioracji, nr 38, 223-236.
 13. Rolnictwo w 2007 roku. 2007: GUS, Warszawa.
 14. Skarzyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Zietek I., Dziewulski M. 2008: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 r. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Strzetelski J., Osięgłowski S. 1998: Własne mieszanki treściwe w dawkach pokarmowych dla krów. Agrochemia, nr 2, 23-26.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu