BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mossakowska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce
Economic Development and Rural Human Capital in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 5-21, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Kapitał ludzki, Obszary wiejskie
Economic development, Human capital, Rural areas
Note
summ.
Abstract
Kapitał ludzki jest kategorią ekonomiczną coraz częściej wykorzystywaną w modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego. W wielu badaniach ekonomicznych potwierdzono pozytywny wpływ zasobów ucieleśnionych w ludziach na wzrost gospodarczy kraju. Programy unijne i rządowe wspierające rozwój na terenach wiejskich mają na celu również poprawę jakości tego kapitału. Jednocześnie od poziomu umiejętności, wykształcenia, przedsiębiorczości i zdrowia ludności zależy wykorzystanie środków finansowych skierowanych na wieś. Celem badań było określenie poziomu i zróżnicowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Polsce oraz czynników kształtujących jego jakość. (fragment tekstu)

The main aim of this paper was to assess the level of human capital in rural areas of Poland and to make its cross-regional comparison. There was proposed the human resource development index or human capital index having six essential elements (education, enterpreunarship, economic activity, employment, health, and migration). In 2007, the opolskie, slaskie and malopolskie provinces were characterised by the highest levels of the human capital in rural areas. The paper provides also the investigation of the link between rural human capital and economic development in Polish regions concluding that in the slaskie, mazowieckie and wielkopolskie provinces high level of rural human capital was accompanied by high level of regional economic development as measured by GDP per capita. The results of human capital study at the individual level (questionnaire study in the sample of 120 farm owners from Mazovia and Podlasie regions, 2009) show that the education is the main determinant of farmer's human capital improvement. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Regionalnych. GUS, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl
 2. BARRO R.J., SALA-I-MARTIN X., 2004: Economic growth. MIT Press, Cambridge, MA.
 3. BECKER G.S., 1964: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago.
 4. BENHABIB J., SPIEGEL M., 1994: The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data. Journal of Monetary Economics, 34: 143-173.
 5. BILS M., KLENOW P., 1996: Does Schooling Cause Growth or the Other Way Around? University of Chicago GSB mimeo.
 6. BOLLMAN R.D., 1999: Human Capital and Rural Development: What Are the Linkages? Agriculture and Rural Working Paper Series 28025, Statistics Canada.
 7. CHAI C.P., 1995: Rural Human Capital and Economic Growth in Developing Countries. Senior Honors Thesis, Department of Economics, Harvard University, Cambridge, MA.
 8. CZYSZKIEWICZ R., MOLEWICZ M., 2006: Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Roczniki rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, tom IV, Szczecin, 54-58, 65-66.
 9. DENISON E.F., 1962: The Sources of Growth in the US, Committee for Economic Development, New York.
 10. Diagnoza Społeczna 2007, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 11. FEI J.C.H., RANIS G., 1964: Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy. Irwin, Homewood, IL.
 12. GOLLIN D., PARENTE S., ROGERSON R., 2002: The role of agriculture in development. American Economic Review, 92 (2): 160-164.
 13. HUFFMAN W.E., ORAZEM P.F., 2007: The Role of Agriculture and Human Capital in Economic Growth: Farmers, Schooling and Nutrition, Handbook of Agricultural Economics, Elsevier.
 14. LUCAS R.E., 2004: Life earnings and rural-urban migration. Journal of Political Economy, 112: 29-59.
 15. LUCAS R.E., 1988: On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22: 3-42.
 16. MANKIW N.G., ROMER D., WEIL D., 1992: A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107: 407-438.
 17. MINCER J., 1958: Investment in Human Capital and the personal income distribution. Journal of Political Economy, 66: 281-302.
 18. NELSON R.R., PHELPS E.S., 1966: Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth. American Economic Association Papers and Proceedings, 56: 69-75.
 19. NOWAK L., 1997: Wskaźnik Rozwoju Społecznego miarą rozwoju społeczeństwa. [w:] Raport o rozwoju społecznym Polska 1996, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa.
 20. ORNELLA W.M., 2004: Productivity Growth and Human Capital in Italian Agriculture. QA - Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, Associazione Rossi Doria, 4.
 21. PRITCHETT L., 1996: Where Has All the Eduation Gone? The World Bank Policy Research Working Paper 1581, Waszyngton.
 22. ROMER P., 1990: Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 96: 71-102.
 23. SAVVIDES A., STENGOS T., 2009: Human Capital and Economic Growth, Stanford Economics and Finance, Stanford, CA.
 24. SCHULTZ T.W., 1961: Investment in Human Capital. American Economic Review, 51: 1-17.
 25. SMITH A., 1954: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa.
 26. STANKIEWICZ W., 2000: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa.
 27. WILKIN J., 1998: Bariery edukacyjne i informatyczne. [w:] Kłodziński M., Wilkin J., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu