BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prochorowicz Jacek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wójcik Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza słabych i mocnych stron wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w latach 2005-2007
Analysis of Strengths and Weaknesses of Selected Farms Specialized in Dairy Production in the Years 2005-2007
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 185-196, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Przedsiębiorstwo rolne, Przewaga konkurencyjna
Milk production, Dairy, Agricultural enterprises, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Wadą polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka jest ich rozdrobniona struktura, w której dominują jednak małe gospodarstwa. Większe gospodarstwa mają lepsze możliwości kapitałowe i rozwojowe, a to prowadzi do wzrostu ich konkurencyjności na rynku mleka. Jak pisała M. Karolewska "analiza mocnych i słabych stron wskazuje na dobrą pozycję konkurencyjną (w porównaniu z gospodarstwami europejskimi) dużych polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka dzięki niskim kosztom produkcji, rosnącej cenie, a także wysokiego poziomu dochodu uzyskanego z prowadzenia tej działalności". Celem opracowania jest przedstawienie słabych i mocnych stron wybranych mniejszych polskich gospodarstw mlecznych utrzymujących do 50 krów w latach 2005-2007. Badane gospodarstwa porównano ze średnią wszystkich polskich gospodarstw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (EDF - European Dairy Farmers). (fragment tekstu)

The study assesses the small Polish farms specialized in dairy production compared to all of Polish farms associated to the European Dairy Farmers. EDF model was used for the calculation. That model is used to compare economic performance of farms involved in the studies compiled for the EDF. The survey covered the number of dairy farms with less than 50 cows in the period 2005-2007. On the basis of EDF data of seven Polish dairy farms analysis of the strengths and weaknesses was made. The analysis of strengths and weaknesses points to the competitive position of small Polish farms specialized in dairy production due to lower production costs and higher income attributable to those activities, recalculated per 100 kg of ECM, rather than average cost and revenue generated by all the Polish farms associated in EDF. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. EDF Report 2005: European Dairy Farmers, Institutes of Farm Economics and Rural Studies, Federal Agricultural Research Centre (FAL), Braunschweig.
  2. EDF Report 2006: European Dairy Farmers, Institutes of Farm Economics and Rural Studies, Federal Agricultural Research Centre (FAL), Braunschweig.
  3. EDF Report 2007: European Dairy Farmers, Institutes of Farm Economics and Rural Studies, Federal Agricultural Research Centre (FAL), Braunschweig.
  4. KAROLEWSKA M., 2006: Polskie duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, Z. 1, Warszawa.
  5. KOŁOSZYCZ E., MONGIŁO Z., ŚWITŁYK M. 2006: Koszty produkcji mleka w Polsce w 2004 r., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
  6. ŚWITŁYK M., ZIĘTARA W., 2008: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2008, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu