BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce
Social Capital in Rural Areas in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 39-47, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Obszary wiejskie, Analiza statystyczna, Badania naukowe
Social capital, Rural areas, Statistical analysis, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest próba oceny wpływu kapitału społecznego na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Do realizacji tak postawionego zadania badawczego wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wtórne dane statystyki masowej (GUS). (fragment tekstu)

In the first part of the article, being based at three research takes, theories of the social capital were presented. Two next parts of the article contain deliberations concerning the influence of this capital on the economy and the society. A character sketch of the social capital was also presented in rural areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARROW K.J., 1999: Observations on Social Capital. The World Bank, Washington, D.C.
 2. BANNOCK G., 1987: Dictionary of Economics. Penguin Books, London.
 3. BIDERMAN A., KAZIOR B., 2002: Wyniki "Programu Aktywizacji Społeczności Wiejskich: GRUPY PARTNERSKIE Zrównoważony Rozwój"; realizacja w okresie od 27.04.2001 do 30.06.2002 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Inicjatyw Wiejskich "Wieś Aktywna" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kraków.
 4. COLEMAN J.S., 1990: Foundations of Social Theory. Cambridge, Massachusetts.
 5. FRIESKE K.W., 2004: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. IPiSS, Warszawa.
 6. FUKUYAMA F., 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa.
 7. GIZA-POLESZCZUK A., RYCHARD A., MARODY M., 2002: Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy. [w:] Strategie i system, Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (red.). IFiS PAN, Warszawa.
 8. KAMIŃSKI R., 2005: Aktywność społeczności wiejskich. Stare potrzeby, nowe impulsy. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich pod red. A. Rosnera. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Inicjatywa LEADER+ w Polsce, badanie na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 10. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 11. PUTNAM R., LEONARDI R., NANETTI R.Y., 1995: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego.
 12. SZTOMPKA P., 2002: Socjologia. Znak, Kraków.
 13. TRUTKOWSKI C., MANDES S., 2005: Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. Social Capital in Rural Areas in Poland
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu