BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Prognoza wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w 2013 roku
Prospects of Economic Situation of Dairy Farms to 2013
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 243-254, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Przedsiębiorstwo rolne, Wyniki gospodarcze, Wynik finansowy
Milk production, Dairy, Agricultural enterprises, Economic performance, Financial performance
Note
summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań jest prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych prowadzących chów bydła mlecznego w 2013 roku. Gospodarstwa te należą do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers EDF). Istotnym elementem przeprowadzonych analiz jest podział gospodarstw ze względu na skalę produkcji i uwzględnienie w nich różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami. (fragment tekstu)

Projections and analyses for 28 farms members of European Dairy Farmers have been carried out on the basis three scenario differing of milk producer price (most probably, basic and optimistic). Farms were divided on three groups in dependence from milk yield. The projections presented in this publication consists prospects of dairy costs, returns and income. Calculations shows decline of farm income in all farms groups in 2007-2013. In most probably scenario decrease of entrepreneurs profit will has gone since 40-50%. The basic scenario in which milk price in 2007 and 2013 are the same entrepreneurs profit will declined about 25-30%. In the optimistic scenario profit will have the same trend like other scenarios but this decrease will be in limit 7-9%. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BINFIELD J., DONNELLAN T., HANRAHAN K., WESTHOFF P., 2008: Baseline 2008 Outlook for EU and Irish Agriculture. Rural Economy Research Centre Teagasc, Athenry, 22-32.
  2. HEMME T., 2004: IFCN Dairy Report 2004. International Farm Comparison Network, Global Farm GbR, Braunschweig, 148.
  3. MAJEWSKI J., 2006: Ceny skupu mleka w Polsce - Analiza i prognozowanie. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII zeszyt 2, 115-118.
  4. SAEPR/FAPA, 2007: Modulacja w Polsce - wyliczenia szacunkowe.
  5. STAŃKO S., 1999: Prognozowanie w rolnictwie. SGGW, Warszawa, 5-6.
  6. WILCZYŃSKI A., 2008: Perspektywa wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku. Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G - Ekonomika rolnictwa, Tom 95, Zeszyt 1, Wieś Jutra, Warszawa, 95-101.
  7. ZELIAŚ A., PAWEŁEK B., WANAT S., 2004: Prognozowanie ekonomiczne. PWN, Warszawa, 11-12.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu