BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybel Jan (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach)
Title
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000-2007
The Influence of Foreign Direct Investments on the Labour Market in Poland in the Years 2000-2007
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 75-83, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Rynek pracy, Struktura zatrudnienia, Produktywność pracy, Analiza statystyczna
Direct investments, Labour market, Employment structure, Labour productivity, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określenie roli BIZ w tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu produktywności pracy. W pierwszej części zostanie przedstawiona dynamika i struktura BIZ oraz liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, natomiast w drugiej zmiany w wielkości zatrudnienia i poziomie produktywności pracy. Informacje statystyczne zamieszczone w opracowaniu pochodzą z publikacji GUS, NBP i PAIiIZ. (fragment tekstu)

The develop of foreign direct investments (FDI) in Poland in 2000-2007 and their influence on creating the places of the work and enlargement productivity of labour are presented in this article. In the first part of the paper was presented analyze of dynamics level and structure FDI and their spacing location. Moreover, size and structure employment and productivity labour with part of foreign capital was presented. The main conclusion from this analyze is positive influence FDI on increase employment and level of efficiency and high regional diversification. The most number of work places was created in heavy economics (strong economically regions), mainly in voivodships: mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CHOJNA J. (red.), 2008: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
  2. FREITAG-MIKA E., 2006: Bezpośrednie i pośrednie efekt napływu inwestycji zagranicznych do Polski w sferze zatrudnienia i czynników jakościowych. [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
  3. PILARSKA C., 2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  4. UMIŃSKI S., 2002: Znaczenie regionalnych inwestycji bezpośrednich dla Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  5. WITKOWSKA J., 2000: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w krajach przyjmujących - aspekty teoretyczne. Ekonomista nr 5.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu