BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bac Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja wykorzystania sieci Kohonena do wspierania decyzji inwestora giełdowego
Kohonen Network Application to Support the Decisions of Stock Market Investor
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Sieć Kohonena, Inwestor giełdowy, Mapa samoorganizująca
Network Kohonena, Stock exchange investor, Self-Organizing Maps (SOM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zainteresowanie rynkami giełdowymi na świecie wzrasta z roku na rok. Przyciągani możliwością osiągnięcia szybkiego i łatwego zysku inwestorzy zwiększają płynność instrumentów bazowych i instrumentów pochodnych, co budzi poczucie bezpieczeństwa i jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność rynków. Coraz bardziej zaawansowane techniki są wykorzystywane do wsparcia analizy instrumentów finansowych. Poza wykorzystywaniem komputerów do przeprowadzania standardowych analiz coraz częściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję jako narzędzie do predykcji. W obliczu powyższych spostrzeżeń celem niniejszego artykułu jest prezentacja i weryfikacja koncepcji zastosowania sieci neuronowych SOM do wspomagania decyzji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The popularity of stock markets in the world grows every year. Attracted by the possibility of easy profits, investors increase the liquidity of base instruments and derivatives. It arouses the sense of security and makes the markets more attractive. More and more advanced techniques are used to support the analysis of financial instruments. Apart from using computers to carry out standard analysis more and more often artificial intelligence is used as a prediction tool. Referring to those observations the objective of this article is to present (and review) the concept of SOM neural network application for the investment decisions support.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Afolabi M.O., Olude O., Predicting stock prices using a hybrid Kohonen Self Organizing Map (SOM), [w:] Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Washington 2007, s. 814-821.
  2. Bac M., Kwaśnicka H., Możliwości zastosowania algorytmów genetycznych w systemach informacyjnych wspomagających proces podejmowania decyzji gracza giełdowego, [w:] Inżynieria i systemy ekspertowe, red. A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2009, s. 663-676.
  3. Ikeda Y., Tokinaga S., Multi-fractality analysis of time series in artificial stock market generated by multi-agent systems based on the genetic programming and its applications, [w:] IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 2212-2222.
  4. Khan A.U., Bandopadhyaya T.K., Sharm S., Classification of stocks using Self-Organizing Map, [w:] International Journal of Soft Computing Applications Issue 4, EuroJournals Publishing 2009, s. 19-24.
  5. Korczak J., Lipiński P., Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych, red. S. Stanek, Placet, Warszawa 2008, s. 289-301.
  6. Korczak J., Lipiński P., Technology of intelligent agents used in financial data analysis, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, AE, Wrocław 2006, s. 350-359.
  7. Li J., Tsang E.P.K., Improving technical analysis predictions: an application of genetic programming, Proceedings of the Twelfth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, AAAI Press, USA 1999, s. 108-112.
  8. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, Wig-Press, Warszawa 1977.
  9. Simunic K., Visualization of stock market charts, Proceedings from The 11th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003.
  10. Stankevicius G., Forming of the investment portfolio using the Self-Organizing Maps (SOM), "Informatica" 2001, vol. 12, no. 4, Vilnius, s. 573-584.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu