BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Irimia Alin (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Găman George Artur (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Simion Sorin (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Călămar Angela (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Pupăzan Daniel (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania)
Title
Noise in the Industry - Threat for Health
Hałas przemysłowy - zagrożenia zdrowotne
Source
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 138-141, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Hałas, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkodliwe warunki pracy, Zdrowie
Noise, Health and safety at work, Hazardous working conditions, Health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sukces w działalności przemysłowych przyności zarówno korzyści, jak i negatywne zjawiska, takie jak zanieczyszczenie, choroby zawodowe, ekspozycja pracowników bezpośrednich oraz sądziedztwa zakładów przemysłowych na ryzyko związane z awariami, katastrofami technologicznymi. Niepożądanym efektem działalności przemysłowej, który może być uznany za zagrożenie dla pracowników oraz otoczenia zakładów jest hałas. Z uwagi na obecność technologii w większości działań, głównym problemem wynikającym z natury hałasu są jego negatywne skutki zdrowotne. Ubytek słuchu czy głuchota spowodowane ekspozycją na hałas w miejscu pracy są najczęściej występującymi chorobami zawodowymi w Unii Europejskiej. Rozwój nowoczesnej technologii poprzez wzrost wydajności i szybkości działania wyposażenia wpływa na dywersyfikację i wzrost liczby źródeł hałasu i wibracji a tym samym oddziałuje na większą liczbę osób. W artykule przedstawiono oddziaływanie hałasu pochodzącego z maszyn oraz zagrożenia zdrowotne. (abstrakt oryginalny)

The success of certain industrial activities bring both benefits and negative effects such as pollution, occupational diseases, exposure of workers and residents of neighboring areas and high risk in case of technological failure. An undesirable effect of industrial activity which may be considered a threat to workers and residents in the immediate vicinity of industrial sites is the noise. Due to the presence of technology in all activities, is a major problem considering its nature and harmful repercussions on health. Hearing loss and deafness caused by occupational exposure to noise at work are the most common occupational diseases that occur in the European Union. The development of modern technology by increasing the power and speed of the technical equipment, contributed to diversify and increase the number of sources of noise and vibration, and thus to increase the number of people exposed. This paper analyzes the effect of noise from industrial equipment and health risks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Darabont. Prevenirea şi combaterea zgomotului în industria minieră, Bucureşti, 1973.
  2. Directiva 2003/10/CE din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) [a şaptesprezecea directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE].
  3. C. Faure. Controlul şi prevenirea zgomotului în instalaţiile de spălare şi preparare mecanică a cărbunelui, Iulie, 1978.
  4. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
  5. S. Sorin and S. Spiridon. Prevenirea şi reducerea zgomotului emis de procesele industriale miniere, Editura Insemex, 2008.
  6. SR ISO 1999:1996 Acustica. Determinarea expunerii la zgomot profesional şi estimarea deteriorării auzului.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-04-03-2015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu