BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce
The Production Factors Substitution in the Food Industry Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 111-123, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Krańcowa stopa substytucji, Przemysł spożywczy, Proces produkcji, Funkcja Cobba-Douglasa, Analiza statystyczna
Marginal rate of substitution, Food industry, Production process, Cobb-Douglas function, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie współczynników elastyczności produkcji względem poszczególnych czynników wytwórczych oraz zbadanie, jak kształtują się możliwości wzajemnego zastępowania czynników wytwórczych w procesie produkcji. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące podmiotów zatrudniających co najmniej 49 osób. Analizą objęto 26 klas i grup Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) zaliczanych do działu produkcja artykułów spożywczych i napojów (15.1). Jako okres badawczy przyjęto lata 2003-2007. Do określenia elastyczności produkcji względem czynników wytwórczych wykorzystano funkcję produkcji typu Cobba-Douglasa. Parametry funkcji oszacowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów po wcześniejszym sprowadzeniu funkcji potęgowej do postaci liniowej. Z kolei możliwości substytucji czynników produkcji w przemyśle spożywczym określono przy wykorzystaniu krańcowej stopy substytucji. (fragment tekstu)

The article presents the results of parameter estimation of production function in food industry in Poland. Author also calculated the marginal productivity of factors of production and used the marginal rate of substitution as a measure of substitution. It was stated that the output elasticity is higher with regard to labour input than to capital input. It means that exist way to obtain bigger growth in production in food industry by increasing labour input. Moreover, in some branches of food industry the value of marginal rate of substitution indicates that decrease of labour input by one unit requires significant increase of capital input in order to maintain the previous level of production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BORKOWSKI B., DUDEK H., SZCZESNY W, 2003: Ekonometria - wybrane zagadnienia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 2. CHMIEL J., 1983: Analiza procesu produkcyjnego za pomocą funkcji produkcji Cobba-Douglasa. PWN, Warszawa.
 3. GRUSZCZYŃSKI M., PODGÓRSKA M., 2000: Ekonometria. SGH, Warszawa.
 4. HUMPHREY T. M., 1997: Algebraic Production Functions and Their Uses Before Cobb-Douglas. Economic Quarterly, Vol. 83, Winter.
 5. JAJUGA K. (red.), 1998: Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. JUSZCZAK-SZUMACHER G., 1996: Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Wyd. UŁ, Łódź.
 7. KOKOSZKIEWICZ A., KOLUPA M., 1994: Funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie zarządzania firmą. Wyd. WSzMiZ, Warszawa.
 8. MILEWSKI R. (red.), 2002: Podstawy ekonomii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 9. NOWAK E., 2001: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 10. PAWŁOWSKI Z., 1966: Ekonometria. PWN, Warszawa.
 11. SNOWDON B., VANE H., WYNARCZYK P., 1998: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa.
 12. SOLOW R.M., 1957: Technical Change and Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, Vol. 39, August.
 13. SZTAUDYNGER J.J., 2003: Modyfi kacje funkcji produkcji i wydajności pracy. Wyd. UŁ, Łódź.
 14. WELFE A., 2003: Ekonometria: metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa.
 15. WELFE W., WELFE A., 2004: Ekonometria stosowana. PWE, Warszawa.
 16. ŻÓŁTOWSKA, E., 1997: Funkcje produkcji, teoria, estymacja, zastosowania. Wyd. UŁ, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu