BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkała Anna Maria (University of Lodz), Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Title
Accessibility of E-Health Services for People With Disabilities
Dostępność serwisów z zakresu e-zdrowia dla osób niepełnosprawnych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 31-30, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
e-zdrowie, Usługi medyczne, Serwis internetowy, Osoby niepełnosprawne
e-health, Medical services, Website, Disabled people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje koncepcję internetowych usług medycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W kolejnych punktach artykułu znajdują się: analiza porównawcza z zakresu e-zdrowia w Polsce oraz innych krajach europejskich, charakterystyka poszczególnych usług e-zdrowia, które są lub mogą zostać zastosowane w opiece zdrowotnej osób niepełnosprawnych, przykłady istniejących już rozwiązań w Polsce, zestaw standardów oraz wymagań, które takie serwisy powinny spełniać, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne oraz starsze. Autorzy planują również przeprowadzenie własnego badania, które pozwoli określić zapotrzebowanie na usługi e-zdrowia w omawianej grupie docelowej. (abstrakt oryginalny)

In this article the authors present the concept of online health services in Poland with taking the disabled people into account. In subsequent points of this paper there are presented: comparative analysis between e-health solutions in Poland and other European Counties, profile of selected e-health services which are or might be implemented in healthcare of people with disabilities, examples of existing e-health solutions in Poland, set of standards and requirements which have to be fulfilled by e-health services in order to be useful for the disabled and elderly people. In further work the authors plan to carry out a survey among this target group and explore real demand on e-health services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Commission of the European Communities, e-Health - making health care better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF (01.02.2010).
 2. European Commission, Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe Final Report, empirica, Bonn 2008, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/ gp_survey_final_report.pdf (25.02.2010).
 3. European Commission, eHealth in the context of a European ageing society Executive Summary, 2004, ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/21377-ExeSumm.pdf (01.02.2010).
 4. European Commission, Europe in Figures. Eurostat yearbook 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-09-001/EN/KS-CD-09-001-EN.PDF (25.10.2009).
 5. European Commission, Sources of financing and policy recommendations to Member States and the European Commission on boosting eHealth investment, DG INFSO & Media, December 2008, http://www.financing-ehealth.eu/downloads/documents/FeH_D5_3_final_study_report.pdf (01.02.2010).
 6. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Second European Quality of Life Survey - Overview, www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902 EN.pdf (01.11.2009).
 7. Glinkowski W., Wasilewska M., Mąkosa K., Górecki A., Telerehabilitacja - aplikacje praktyczne w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, [w:] Z. Wróbel, Zarządzanie i technologie informacyjne. Tom 3 - Technologie informacyjne w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (30.10.2009).
 9. Ministerstwo Zdrowia, Strategia E-zdrowie Polska na lata 2009-2015, http://www.csioz.gov.pl/pliki/ projekt_sezdrowie_16042009.pdf (11.07.2009).
 10. Szafranek K., Dostępność usług internetowych dla osób niepełnosprawnych, http://szafranek.net/ works/articles/accessibilitylaw/ (20.01.2010).
 11. Web Accessibility Initiative (WAI), http://www.w3.org/WAI/ (14.02.2010).
 12. Web Content Accessibility Guidelines 1.0, www.w3.org/TR/WCAG10/ (14.02.2010).
 13. Web Content Accessibility Guidelines 2.0, www.w3.org/TR/WCAG20/ (14.02.2010).
 14. World Health Organization, eHealth, http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_39-en.pdf (31.10.2009).
 15. World Wide Web Consortium (W3C), www.w3.org/ (14.02.2010).
 16. www.healthpowerhouse.com (28.10.2009).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu