BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchnowska Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach
Social Networking Services as a Source of Knowledge about Customers
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 38-48, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Zarządzanie wiedzą klienta, Serwisy społecznościowe, Klient, Web 2.0, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Customer Knowledge Management (CKM), Social networking, Customer, Web 2.0, Customer Relationship Management (CRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiedza o klientach jest w dzisiejszych czasach najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Dzięki niej organizacje mogą skuteczniej zwiększać lojalność klientów oraz podnosić ich wartość dla firmy. W rezultacie prowadzi to do zdobycia przewagi na konkurencyjnym rynku. Dlatego też organizacje poszukują wciąż nowych źródeł tej wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie użyteczności serwisów społecznościowych oraz serwisów firmowych w pogłębianiu wiedzy o klientach.(abstrakt oryginalny)

Customer knowledge is of interest to corporations because they realize that it can contribute to their competitive advantage. There are several sources of customers knowledge. These days also Internet is not only a tool of communication with customers but it starts to be one of the sources of customer knowledge. The aim of this paper is to present the usefulness of social network services and enterprise social network services in capturing customer knowledge.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Angus J., Patel J., Harty J., Knowledge management: Great concept but what is it? "Information Week" 1998, March 16.
 2. Buchnowska D., CRM. Strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 3. Buchnowska D., CRM 2.0 - wykorzystanie blogów i serwisów społecznościowych do budowania trwałych relacji z klientem, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2009.
 4. Gładysz T., System zdalnego nauczania w zarządzaniu wiedzą korporacyjną, [w:] Pozyskiwanie wiedzy z bazy danych, red. A. Baborski, AE, Wrocław 2001.
 5. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, AE, Katowice 2007.
 6. Grabowski J., Korzystamy z serwisów spoecznościowych, http://www.komputerswiat.pl/poradniki/ internet/portale-spolecznosciowe/2009/09/korzystamy-z-serwisow-spolecznosciowych.aspx (15.02.2010).
 7. Komornicki P., Wachnicki J., Analityczny CRM, "Modern Marketing" 2002, nr 2.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kula I.A., Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w e-learningu, [w:] Przeszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sitarski, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa 2008.
 10. Maier R., Knowledge Management. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004.
 11. Mazur A.D., Jaworska K., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami, Madar, Zabrze 2001.
 12. Megapanel PBI/Gemius, http://panel.pbi.org.pl/wyniki.php (19.02.2010).
 13. Megapanel, sierpień 2009 - ranking serwisów tematycznych, http://www.internetstandard.pl/news/ 351716/, Megapanel.sierpien.2009.ranking.serwisow.tematycznych.html (17.02.2010).
 14. Murray P.C., The New Language for New Leverage - Core Concept of Knowledge Management, http://www.ktic.com/topic6/12_TERM2.htm, 1998.
 15. Nycz M., Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej. Podejście technologiczne, AE, Wrocław 2007.
 16. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
 17. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka- Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 18. Probst G. (wywiad), Zarządzanie wiedzą w organizacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? numer=5&id=60.
 19. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 20. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko, M. Morawski, Difin, Warszawa 2006.
 21. Sarvary M., Knowledge management and competition in the consulting industry, "California Management Review" 1999, nr 2.
 22. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "e-mentor" 2006, nr 2.
 23. Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wywiad z prof. Gilbertem Probstem, "e-mentor", 2004, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu