BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Title
Technologiczne wsparcie zarządzania kapitałem intelektualnym w zakładzie opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty
Technological Support of The Management of Intellectual Capital in Health Care Units. The Chosen Aspects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 49-59, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Kapitał intelektualny, Zarządzanie, Opieka zdrowotna, Zasoby przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna
Intellectual capital management, Intellectual capital, Management, Health care, Enterprise resources, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane modele kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz możliwości technologicznego wsparcia tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym zakładu opieki zdrowotnej. Podano przykłady zastosowania informatycznego systemu CRM (Customer Relationship Management) w sieci prywatnych szpitali. Przedstawiono także wybrane systemy tele-medyczne wdrożone w polskich szpitalach oraz ich znaczenie w budowaniu kapitału intelektualnego szpitala.(abstrakt oryginalny)

The article describes the chosen models of intellectual capital of an enterprise and the possibilities of technological support of creating and managing intellectual capital of health care units. An example of implementation of an information system CRM (Customer Relationship Management) in a network of private hospitals is depicted and some chosen telemedic systems implemented in a Polish hospital are presented in the paper as well. Moreover, the significance of creating the hospital's intellectual capital is pointed out.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banyś R.P., Leś Z.M., Telemedycyna w praktyce - przykłady wdrożeń zdalnych systemów konsultacji medycznych oraz korzyści płynące z ich zastosowania, www.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/konferencja _sirma/VI_Szkolenie/Banys.pdf.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WPSiZ, Warszawa 2003.
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1 (115).
 4. Dziewulski J., Gliszczyński G., Opieka zdrowotna a kapitał intelektualny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10, ORGMASZ, Warszawa 2006.
 5. Encyclopaedia Britannica, hasło: "technology", www.britannica.com.
 6. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Fijałkowska J., Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdawczości wyzwaniem dla rachunkowości, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, AE, Katowice 2006.
 8. Jurczak J., Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11, ORGMASZ, Warszawa 2006.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangibile Assets into Tangibile Outcomes, Hardvard Bussines School Press, Boston 2004.
 10. Nycz M., Smok B., Jak mierzyć kapitał intelektualny, [w:] Systemy wspomagania organizacji: SWO 2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2005.
 11. Pasowicz M., e-Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji, konferencja 2007.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/11_KMWI/ prezentacje/piątek/Mieczysław_Pasowicz.pdf.
 12. Pornwasin A., State-of-the-art customer relations for hospital network, www.nationmultimedia.com.
 13. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Stróżyna, AE, Katowice 2001.
 14. Raisinghani M.S., CRM Systems in German Hospitals. Illustrations of Issues & Trends, [w:] Cases on information technology, vol. 7, red. Mehdi Khosrow-Pour, Idea Group Publishing, Hershey 2006.
 15. Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego, Etap budowy projektu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Urząd Marszałkowski w Łodzi, www.lodzkie.pl.
 16. Sector report 10/2006, E-busines Watch Empirica GmbH, ITC and e-business in hospital activities, http://www.ebusiness-watch.org/studies /sectors/health_hospital/health_hospital.htm.
 17. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki AE, Wrocław 2008.
 18. Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 19. Wójcik-Jurkiewicz M., Propozycja pomiary kapitału intelektualnego współczesnej gospodarki, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, AE, Katowice 2006.
 20. www.szpitaljp2.krakow.pl (strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu