BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie systemów ekspertowych w obszarze controllingu
Use of Expert Systems in Controlling Area
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 60-67, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Systemy ekspertowe, Controlling, Efektywność zarządzania
Expert systems, Controlling, Management effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aby skutecznie zarządzać organizacją, menedżerowie muszą poddawać analizie dane zebrane z różnych źródeł oraz je przekształcać. Technologie informatyczne umożliwiają wiele rozwiązań w tym zakresie. Systemy ekspertowe stają się częścią standardowych technologii informacyjnych oraz są stosowane przez coraz więcej przedsiębiorstw. Systemy ekspertowe są narzędziem, które może w znaczny sposób wspomagać człowieka w realizowaniu podstawowych funkcji zarządzania finansami. Szczególnie istotną cechą systemów ekspertowych jest sposób gromadzenia i udostępniania zasobów informacyjnych i wiedzy na różnych szczeblach zarządzania. W niniejszym artykule omówione zostały pokrótce korzyści wynikające ze stosowania systemów ekspertowych w obszarze controllingu.(abstrakt oryginalny)

To effectively manage an organization, managers need to analysis the data gathered from different sources and transform them. Information technology generates many solutions in this area. The paper specifies requirements applied to IT tools that support the controlling process. Expert Systems become a part of the standard information technology and are used by more and more enterprises. Expert Systems tools can significantly help managers in improving the basic financial functions. A specially important feature of Expert Systems is the way of gathering and making information sources and knowledge available on different stages of management. This paper briefly discusses the benefits and challenges of implementing Expert Systems in controlling.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, AE, Wrocław 2005.
 2. Chomiak-Orsa I., Technologie informacyjne wykorzystywane w controllingu, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1175, AE, Wrocław 2007, s. 44-52.
 3. Chomiak-Orsa I., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych, [w:] "Informatyka Ekonomiczna. Wybrane zagadnienia" nr 10, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1150, AE, Wrocław 2007a, s. 95-104.
 4. Chomiak-Orsa I., Zastosowanie Business Intelligence w controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 56, UE, Wrocław 2009, s. 58-67.
 5. Informatyka ekonomiczna. Cz I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, UE, Wrocław 2008.
 6. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, PWN, Warszawa 2008.
 7. Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008, s. 80-89.
 8. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 9. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa 2006.
 10. Lipski J., Projektowanie komputerowych systemów ekspertowych z wykorzystaniem sieci neuronowych, [w:] Algorytmy, metody i programy naukowe, red. S. Grzegórski, M. Miłosz, P. Muryjas, Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne/PTI, LAFI, Lublin 2004.
 11. Palonka A., Systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagające kontroling w banku komercyjnym, [w:] Systemy wspomagania organizacji, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Katowice 2003.
 12. Stefańczyk M., Jaskuła T., Systemy ekspertowe a wspomaganie zarządzania, [w:] Algorytmy, metody i programy naukowe, Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne LAFI, Lublin 2004.
 13. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki, UE, Wrocław 2008.
 14. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu