BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pisarska Aleksandra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Zarządzanie środkami trwałymi w małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu świętokrzyskiego
The Fixed Assets Management in Small and Medium Size Enterprises in Świętokrzyski Region
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 137-148, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Środki trwałe, Zarządzanie
Small business, Fixed assets, Management
Note
summ.
Country
Region świętokrzyski
Abstract
Celem opracowania i badań było poznanie opinii zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami z regionu świętokrzyskiego, dotyczących zarządzania i inwestowania w środki trwałe. Określono źródła finansowania, motywy ich wyboru oraz plany związane z nabywaniem w przyszłości tych aktywów. Analizą objęto przedsiębiorstwa spełniające kryteria małych i średnich. Należą do nich spółki kapitałowe, spółki osobowe i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Do badań wybrano region świętokrzyski dlatego, że małe i średnie przedsiębiorstwa dominują w strukturze funkcjonujących tu jednostek gospodarczych. Region ten charakteryzował się dotychczas także niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej regiony gospodarczo słabiej rozwinięte mają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój i modernizację sfery usługowo-wytwórczej. W dużym stopniu dotyczy to także małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The elaboration estimates the managers opinion from small and medium size enterprises in Świętokrzyski region take into account management and investments in fixed assets. Most of the enterprises noted increasing productive potential as well as development. The research period were characterized by significant increase of equipment and machine participation in assets structure of these enterprises. This is positive trend reflected in profitable tendency increase companies operation potential by fixed assets. The main source of financing the fixed assets was the equity capital. The managers have been guided by the level of cash during a selection of financial resources. The enterprises managers were planning enhancing the level of fixed assets equipment, through equity capital involvement, which is simply safer. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BOROWIECKI R.: Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Kraków 1988.
  2. JANASZ W.: Gospodarka środkami pracy w przedsiębiorstwie. Politechnika Szczecińska, Szczecin 1986.
  3. JANIUK I.: Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Difin, Warszawa 2004.
  4. KARMAŃSKA A., WALIŃSKA E.: Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym. A.D. Drągowski, Warszawa 2006.
  5. OLESIŃSKI Z., PREDYGIER A., LEŚNIEWSKI M., RZEPKA A.: Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009.
  6. WASILEWSKI M.: Zarządzanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwach rolniczych. [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2007.
  7. WASILEWSKI M., PISARSKA A.: Sprawność i efektywność zarządzania środkami trwałymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu