BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzesińska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Polityka super- i hipermarketów wobec dostawców towarów
Super and Hypermarkets Policy Towards Suppliers of Goods
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 163-175, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryteria wyboru dostawcy, Proces Pozyskania i Oceny Dostawców (PPIOD), Hipermarkety
Supplier selection criteria, Process of acquisition and assessment of providers, Hypermarkets
Note
summ.
Abstract
Rosnąca konkurencja na rynku i spadek koniunktury gospodarczej powodują, że z jednej strony skłonność do elastyczności w negocjacjach pomiędzy sklepami wielkopowierzchniowymi a dostawcami towarów staje się coraz ważniejszym elementem współpracy, a z drugiej "usztywnia się" stanowisko dostawców w negocjacjach wobec szybko rosnących kosztów dystrybucji i zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw handlowych. Opracowanie omawia politykę dostaw towarów do sklepów wielopowierzchniowych. (fragment tekstu)

The policy of large retailing networks towards the suppliers of goods in Poland is presented in this article. The entire path of the product from the suppliers through superstores to the final consumer is shown. The criteria of choice of the supplier by the trading networks was presented. There are as well the basic standards that are expected from the suppliers or producers. The special consideration is given to the conditions and types of account settling with the suppliers and the benefits from their cooperation with superstores. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BRUDULAK H.: Negocjacje handlowe. PWE, Warszawa 2000.
 2. CZUBAŁA A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2001.
 3. KIESZKOWSKI J.: Współpraca dostawcy z klientami strategicznymi na rynku dóbr przemysłowych. Marketing i Rynek nr 1, 2000.
 4. ŁUPICKA-SZUDROWICZ A. Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 5. POKORSKA B., MALESZYK E.: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa 2002.
 6. SŁAWIŃSKA M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. PWE, Warszawa 2002.
 7. SŁAWIŃSKA M.: Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 8. STRUŻYCKI M. (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. SGH, Warszawa 1998.
 9. SZULCE H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 10. TUBIS A.: Organizacja dostaw do sieci handlowych. Współpraca producentów z dużymi detalistami. LogForum nr 6/2006.
 11. WRZOSEK W. (red.): Strategie marketingowe. Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 12. Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki, www.logforum.wsl.com.pl
 13. Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku, IBRKiK, Warszawa 2008.
 14. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2002 roku. MGiP, Warszawa 2003.
 15. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2003 roku. MGiP, Warszawa 2004.
 16. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 roku. MGiP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu