BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Piotrowski Konrad (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Pluta Jacek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Sijko Kamil (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Title
Założenia i cele projektu "Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych"
A National Study of the Situation, Needs and Opportunities of People with Disabilities in Poland : Aims and Objectives of the Project
Source
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 3-6, rys.
Issue title
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Polityka społeczna, Badania socjologiczne
Disabled people, Social policy, Sociological research
Abstract
Projekt pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych1 realizowany był od 1 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r. Liderem projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kierownik projektu: dr Jacek Pluta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), a partnerem naukowym Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (koordynator Zespołu badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska). Celem ogólnym projektu było:
1) opracowanie rekomendacji dla Ogólnokrajowej Strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym z rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności (ONR) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (ONS) na podstawie diagnozy przeprowadzonej na próbie 100 tys. osób niepełnosprawnych;
2) opracowanie rekomendacji dla projektu Plan Działania PO KL dla Priorytetu I: Zatrudnienie i integracja społeczna. (fragment tekstu)

The paper presents information concerning the National study of the situation, needs and opportunities of people with disabilities in Poland - a research project launched by the State Fund for Rehabilitation of the Disabled People (PFRON) as the project leader and Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS) as the scientific partner of the project. The aim of the project was to set out recommendations for the national strategy to increase social and vocational activity of people with disabilities, with special emphasis laid on rare and multiple disabilities (the overall aim of the project). The detailed objectives were to produce an in-depth diagnosis of resources both individual and concerning the environment in which disabled people function (the first stage of the project) and to carry out a multidimensional assessment of the scale of prevalence of rare and multidimensional disability (the second stage). The research was conducted in nine modules and within the frames of a nationwide survey conducted on a sample of 100,000 disabled respondents. The article outlines the schedule, areas, hypotheses and instruments of the research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.aktywizacja2.swps.pl
  2. P. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 2005.
  3. W.G. Ochran, Sampling techniques, John Willey and Son, New York 1977.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu