BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrabański Karol (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Title
Studium przypadków w badaniach nad wzajemnymi relacjami pomiędzy systemami zarządzania jakością i systemami zarządzania wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie
Case Study in the Research of Interaction Between Quality Management Systems and Knowledge Management Systems in Software Delivering Organizations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 68-80, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
System zarządzania jakością, Zarządzanie wiedzą, Oprogramowanie, Studium przypadku
Quality management systems, Knowledge management, Software, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania wzajemnych relacji pomiędzy systemami zarządzania jakością a systemami zarządzania wiedzą powinny mieć charakter jakościowy. Jedną z możliwości jest zastosowanie metody analizy przypadków. W artykule przedstawiono sposób zastosowania tej metody dla wskazanego badania.(abstrakt oryginalny)

The research of interaction between quality management systems and knowledge management systems should be qualitative. Case study is one of possibilities. The article shows how to use this method for the indicated research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Toruń 2008.
 2. Auksztol J., Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 3. Bratnicki M., Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 4. Chrabański K., Gwioździk E., Kostka-Bochenek A., System zarządzania jakością według standardu ISO w organizacji wytwarzającej oprogramowanie, ŚWSZ w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Chrabański K., Zarządzanie wiedzą a tworzenie oprogramowania, "Problemy Jakości" 2008, nr 9.
 6. Chrabański K., Zastosowanie hierarchii poziomów opisu wiedzy Wiiga na potrzeby definiowania elementów wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie, [w:] Komputerowe Systemy Zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 7. Cieśliński W., Perechuda K., Witkowski K., Zarządzanie procesami - organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej, [w:] Komputerowe Zintegrowane Zarządzanie, T. 1, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2005.
 8. Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Problemy Organizacji" 2006, nr 9.
 9. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, AE, Katowice 2005.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 11. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa, PWE 2006.
 12. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 13. Kołakowski T., Tabaszewska E., Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji, "Problemy Jakości" 2006, nr 10.
 14. Kwiatkowska A.M., Systemy wspomagania decyzji. Jako korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 15. Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa 2005.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzenie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 17. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, PWN, Warszawa 2007.
 18. Trzaski, Everta i Michalskiego Słownik wyrazów obcych, red. S. Lam, Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego SA, Warszawa 1939.
 19. Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001.
 20. Wolny W., Zadora P., Hybrydowe systemy wspomagania decyzji jako nowa forma inteligentnych systemów wspomagania decyzji, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2007, red. T. Porębska- Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu