BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Artur (Bank Spółdzielczy we Włoszczowie)
Title
Banki spółdzielcze w czasach kryzysu
The Cooperatives Bank in Times of Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 33-45, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Kryzys finansowy, Analiza statystyczna
Cooperative banks, Financial crisis, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w okresie od 30.06.2008 r. do 30.06.2009 r. Okres ten charakteryzował się kłopotami finansowymi wielkich instytucji finansowych i pojawieniem się kryzysu w sferze realnej gospodarki światowej, jak również w gospodarce polskiej. Analiza zostanie dokonana na podstawie danych z banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Jest to największe zrzeszenie, reprezentujące 60,4% liczby wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Analiza została sporządzona na podstawie danych uzyskanych z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, a te z kolei na podstawie zbiorczych danych sprawozdawczych poszczególnych zrzeszeń oraz banku współpracującego. Szczegółowej analizy sytuacji banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS dokonano na podstawie danych sprawozdawczych przekazanych indywidualnie przez zrzeszone banki spółdzielcze w systemie WEBIS i COREP. (fragment tekstu)

The paper deals with the analysis of the cooperatives bank sector performance in Poland and was surveyed in 30.06.2008-30.06.2009. The research sample covered 60% participation of this sector in Poland and was based on Cooperative Bank Association data. During the research period recorded growing tendency of dynamic development of cooperative banks activity, measured by the level of the balance sum. The profitable relation between deposit and credit value allow to continue financial services, mainly for the credit activity development. The application of conservatism activity in cooperatives bank and strategy of avoiding involvement in risky instruments on capital market, assured high level of security performance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. KULAWIK J.: Spółdzielcy górą. Bank i Rolnictwo, nr 4/2009.
  2. MÜLLER A.: Globalizacja - mit czy rzeczywistość. [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, 2004.
  3. MYRCZEK J.: Banki Spółdzielcze istotnym i niezbędnym elementem systemu bankowego w Polsce. Bank Wspólnych Sił, nr 3/2009.
  4. ORECHWA-MALISZEWSKA E., WOROBIEJ E.: Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
  5. Praca zbiorowa: Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej. FAPA, Warszawa 1996.
  6. WĄSOWSKI W.: Ekonomia i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
  7. ZALESKA M.: Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu