BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena efektywności ekonomicznej projektów automatyzacji systemów rozliczeń na przykładzie centrum finansowego międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej
Assessing Economic Effectiveness of Projects Consisting in Automating of Settlements Systems - the Example of a Financial Centre of an International Automotive Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 92-102, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Metody pomiarowe, Systemy rozliczeniowe, Rynek motoryzacyjny
Economic efficiency, Measuring methods, Clearing systems, Motorization market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowało, że coraz częściej istotnym elementem studiów wykonalności projektów informatycznych jest ocena ich efektywności ekonomicznej. W artykule przedstawiono istotę takiej oceny na przykładzie systemu automatyzacji rozliczeń w łańcuchu dostaw. Projekt, którego celem jest automatyzacja transakcji logistycznych na bazie technologii EDI, jest realizowany w zlokalizowanym w Polsce centrum finansowym międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej. Główną przesłanką jego zainicjowania były rosnące koszty obsługi procesów rozliczeń oraz trudności przeniesienia na rynek polski (ze względu na ograniczenia formalnoprawne) stosowanych w innych krajach (m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii) rozwiązań typu self-billing opartych na dyrektywach unijnych (m.in. 2001/115/EC i 2006/112/EC), normach europejskich dotyczących fakturowania (CWA15668:2007) i standardach branżowych (m.in. VBA4908). Główną częścią opracowania jest szczegółowa ocena efektywności ekonomicznej projektu oparta na podejściu CBA (cost-benefits analysis) i dyskontowych miarach finansowych NPV i IRR.(abstrakt oryginalny)

Economic effectiveness has become a decisive factor in feasibility studies of IT projects due to the deteriorating economic situation. This paper characterises such an assessment on the example of an automated settlement system for the supply chain. The described project has been carried out by a financial centre - located in Poland - of the international company operating in the automotive industry, and aimed at using EDI technologies to automate logistics. The project was initiated due to the increasing cost of settlement processes and difficulties (of legal and formal nature) in transferring onto the Polish market self-billing solutions - used in other countries (e.g. Germany, France or Spain) - based on: EU Directives (2001/115/EC and 2006/112/EC), European invoicing regulations (CWA15668:2007) and standards of the automotive industry (including VBA4908). The major part of the paper presents in details an assessment of economic effectiveness of the forgoing project based on cost-benefits analysis (CBA) and discounted financial measures (i.e. NPV and IRR).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Benson R., Bugnitz T., Walton W., From Business Strategy to IT Action. Right Decision for the Better Bottom Line, John Wiley & Sons, New Jersey 2004.
 2. Cypryjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, seria "Rozprawy i studia", t. 669, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 3. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, AE, Wrocław 2006.
 4. Dyczkowski M., Economic effectiveness evaluation in a project of information technology change on the example of order processing system, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2008, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., "Wroclaw University of Economics Research Papers" no. 35, Wroclaw 2008, s. 67-78.
 5. Dyczkowski M., Economic crisis and informatisation strategies of enterprises. Results of a survey with a focus on SME sector, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2009, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., "Wroclaw University of Economics Research Papers" no. 85, Wroclaw 2009, s. 77-95.
 6. Dyczkowski M., Ocena efektywności w informatycznych projektach e-biznesowych - metody i przykłady zastosowań, [w:] Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2008a, s. 25-40.
 7. Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 8. Olszynka P., Revision of forecasts for IT markets in Poland, Russia and Ukraine, free article based on "IT market in Poland 2008. Development forecasts 2008-2012 - Update. Impact of the crisis on key data and forecasts", PMR Publications April 2009, www.itandtelecompoland.com (06.09.2009).
 9. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH, Warszawa 2008.
 10. Rogowski W., Rachunek efektywności projektów europejskich, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s. 191-222.
 11. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 12. Rybok P., Ocena efektywności inwestycji IT na przykładzie Centrum Finansowego Grupy FAURECIA, Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M. Dyczkowskiego, Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, VI edycja, SGH, Warszawa 2009 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu